Ieri a fost publicat în Monitorul Oficial un act normativ care aduce modificări importante la Codul fiscal, privind impozitul pentru veniturile realizate de persoanele cu handicap, categoriile de persoane fizice scutite de la plata CASS şi taxa pe valoarea adăugată.

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015, legiuitorul pune în aplicare o decizie recentă a Curții Constituționale prin care se extinde scutirea la impozit pentru veniturile realizate de persoane fizice cu handicap grav sau accentuat.

De asemenea, actul normativ enumeră categoriile de persoane fizice scutite la plata contribuției pentru asigurările de sănătate iar o ultimă tematică adoptată de legiuitor se referă la taxa pe valoarea adăugată.

Desigur, analiza noastră va porni de la TVA, secțiunea cea mai reprezentativă pentru operatorii economici.

Noutăţile privind taxa pe valoarea adăugată

În primul rând, se reiterează faptul că pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu nu au dreptul să deducă TVA pentru achizițiile de bunuri sau servicii efectuate în perioada de invaliditate a codului de TVA. Dacă bunuri sau servicii vor fi folosite după reînregistrarea în scopuri de TVA, când sunt aferente unor operațiuni taxabile, această persoană are dreptul să își deducă TVA de la achiziția acestor bunuri. Deducerea se exercită în primul decont de TVA depus sau într-un decont ulterior.

Beneficiarii persoane înregistrate în scopuri de TVA nu au dreptul să deducă TVA de la achizițiile efectuate de la persoane al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu.

Fac excepție cazurile când achizițiile de la astfel de furnizori se efectuează în cadrul unor proceduri de executare silită sau a procedurilor aplicabile persoanelor în faliment.

Noutatea constă în enumerarea punctuală a Legii nr. 85/2014 privind falimentul ca temei al procedurii insolvenței și falimentului.

Tot din punctul de vedere al TVA, se corectează eroarea legislativă introdusă de OUG nr. 92/2014 prin care s-a abrogat art. 150 din Codul fiscal privind obligația plății TVA pentru achizițiile intracomunitare de bunuri. În acest sens, legiuitorul introduce un nou articol în Codul fiscal, art. 150^1, cu prevederi similare, aproape identice cu cele abrogate.

Astfel, există în continuare responsabilitate privind plata TVA pentru achizițiile intracomunitare de bunuri.

Acest nou temei normativ intră în vigoare cu aceeași dată a abrogării temeiului normativ precedent, 13 februarie, iar responsabilitatea este detaliată în funcție de rezidența și forma juridică a persoanei ce efectuează achiziția intracomunitară.

Impozitul pe veniturile realizate de persoanele cu handicap

Din punctul de vedere al impozitului pe venit, ordonanța extinde scutirea de impozit pe venit pentru toate categoriile de venit impozabil realizate de o persoană fizică cu handicap grav sau accentuat.

Această persoană beneficiază de scutirea la impozitul din salarii iar dacă desfășoară și alte activități benficiază de scutire și pentru următoarele tipuri de venituri:

  • venituri din activități independente;
  • venituri din pensii;
  • venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, altele decât cele impozitate prin tranșe de venit;

Legiuitorul stabilește și corectarea normelor de venit pentru perioada 1 ianuarie 2015 – 1 februarie 2015 pentru aceste persoane.

Scutirea de la plata CASS

În urma mediatizării situației de aplicare a contribuției de sănătate pentru copiii minori ce au încasat dobândă la alocații, legiuitorul vine cu o serie de scutiri la contribuția de sănătate, element de noutate ce ar fi trebuit să fie introdus în Codul fiscal încă din iulie 2012, dată de la care Codul fiscal reglementează asigurările sociale.

Astfel, următoarele categorii de persoane sunt scutite de plata contribuției la asigurările de sănătate:

  • copiii cu vârsta de până la 18 ani, respectiv tinerii cu vârsta de 18-26 ani dacă sunt înscriși în sistemul de învățământ;
  • tinerii cu vârsta de până la 26 ani ce provin din sistemul de protecție a copilului. Dacă aceștia realizează venituri din salarii sau statul acordă venitul minim garantat, pentru aceste venituri se datorează contribuția de sănătate.

Sunt scutite, de asemenea de plata contribuției la sănătate soțul, soția, părinții fără venituri aflați în întreținerea unei persoane asigurate.

Femeile însărcinate și lăuzele, dacă nu realizează venituri sau dacă veniturile au o valoare mai mică decât salariul minim brut pe țară vor beneficia de asemenea de scutire.

Ordonanța mai enumeră și alte categorii scutite de contribuția la sănătate, cum ar fi persoanele persecutate politic, veteranii de război, invalizii și văduvele de război etc.

Prin ordin comun al ANAF și al Casei Naționale de Sănătate se va stabili lista finală a acestor persoane.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

2 COMENTARII

  1. As dori sa cumpar un apartament si as vrea sa stiu daca ,in calitate de persoana cu hhandicap grav cu drept de insotitor, pot beneficia de scutirea de la platra cotei TVA?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here