Semnalăm recentul Ordin MFP nr. 1938/2016 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 680 din 02.09.2016. Prevederile ordinului, care modifică reglementări existente, se vor aplica numai de la 1 ianuarie 2017. 

Modificări la Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi consolidate

Reamintim că ultimele modificări sunt în vigoare din 12 ianuarie anul acesta, în baza OMFP nr. 4160/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 21 din 12.01.2016. 

Raportul administratorilor şi declaraţia nefinanciară

Potrivit art. 489 din OMFP nr. 1802/2014, Consiliul de administraţie elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, cu prezentare dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale, precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care aceasta se confruntă.

În măsura în care este necesar pentru a înţelege dezvoltarea, performanţa sau poziţia entităţii, analiza cuprinde indicatori-cheie de performanţă financiari şi, atunci când este cazul, nefinanciari relevanţi pentru activităţile specifice, inclusiv informaţii referitoare la aspecte de mediu şi de personal. În prezentarea analizei, raportul administratorilor conţine, atunci când este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale.

Microentităţile şi entităţile mici nu sunt obligate să prezinte informaţiile nefinanciare de mai sus.

În schimb, aşa cum se stabileşte prin completările aduse de recentul ordin nr. 1938/2016, entităţile de interes public care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar includ în raportul administratorilor o declaraţie nefinanciară care conţine, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale, informaţii privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită,:

  • o descriere succintă a modelului de afaceri al entităţii;
  • o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate;
  • rezultatele politicilor respective;
  • principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile entităţii, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care entitatea gestionează riscurile respective;
  • indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activitatea specifică a entităţii.

Prin art. 4921 nou-introdus în reglementarea de bază sun stabilite situaţiile particulare, tipurile de informaţii relevante şi obligatorii, cu precizarea că informaţiile solicitate nu sunt limitative.

Auditorul statutar sau firma de audit statutar verifică dacă s-a furnizat declaraţia nefinanciară sau raportul separat, dacă o entitatea are această obligaţie corespunzător aceluiaşi exerciţiu financiar 

Declaraţia nefinanciară consolidată

Entităţile de interes public care sunt societăţi-mamă ale unui grup, care, la data bilanţului pe o bază consolidată, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar, includ în raportul consolidat al administratorilor o declaraţie nefinanciară consolidată care conţine, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei grupului şi a impactului activităţii sale, informaţii privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, incluzând aspecte prevăzute prin ordinul de completare.

O societate-mamă care este, de asemenea, filială este scutită de obligaţia întocmirii declaraţiei nefinanciare consolidate dacă respectiva societate-mamă scutită şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entităţi. 

Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară

Sunt modificate, totodată, şi reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară  aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1286/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 687 şi 687 bis/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Modificările privesc, şi aici, declaraţia nefinanciară şi raportul însoţitor, atunci cînd este cazul, declaraţia nefinanciară consolidată pentru entităţile care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar 

Ai nevoie de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here