În ianuarie 2014 au fost introduse noi condiţii pentru ca mediatorii autorizaţi să-şi poată exercita profesia, iar acestea trebuiau îndeplinite anual. Condiţiile respective au fost scoase.
Hotărârea Consiliului de Mediere nr. 4911/2013 — care a modificat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere — prevedea că mediatorii autorizaţi îşi vor putea exercita profesia dacă vor îndeplini cumulativ, în fiecare an, următoarele condiţii:
să nu aibă înscrise în cazierul judiciar menţiuni referitoare la infracţiuni care să-i facă incompatibili cu profesia de mediator;
să fie înscrişi în Tabloul mediatorilor, să fie activi (ca formă de exercitare a profesiei) şi să-şi fi plătit taxa profesională;
să fie membri ai unor asociaţii profesionale de mediatori înscrise în Registrul asociaţiilor profesionale în domeniul medierii;
să acumuleze anual numărul de puncte profesionale prin oricare dintre modalităţile reglementate de Consiliul de mediere.
Potrivit Hotărârii nr. 4911/2013, pentru a face dovada că îndeplineau aceste condiţii, mediatorii autorizaţi trebuiau să depună documentele justificative până la data de 31 martie a anului următor celui pentru care se făcea dovada.

HOTĂRÂREA NR. 4911/2013 A FOST REVOCATĂ

Printr-un anunţ publicat săptămâna trecută, Consiliul de Mediere (CM) a anunţat că a hotărât revocarea Hotărârii nr. 4911/2013, dar şi a Hotărârii nr. 235/2014 (act publicat doar pe site-ul CM-ului).
Hotărârea nr. 235/2014 detalia punerea în aplicare a condiţiilor introduse prin Hotărârea nr. 4911/2013.
Revocarea celor două hotărâri a fost făcută în cadrul unei şedinţe extraordinare a CM-ului.
[Consiliul de Mediere a hotărât şi] constituirea unui grup de lucru la nivelul Consiliului de Mediere care să elaboreze proiectul de Standard pentru formarea continuă a mediatorilor. Proiectul va fi finalizat în termen de trei luni şi supus spre consultare corpului profesional, se mai arată în anunţul respectiv.
Deci, noile condiţii introduse prin Hotărârea nr. 4911/2013 NU se mai aplică.

Sursa:
CM, H nr. 4911/2013 | Foto: Sxc.hu

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here