Conform Calendarului fiscal Lege5, mâine, 30 aprilie 2015, este ultima zi în care anumite categorii de contribuabili mai pot depune situaţiile financiare pentru anul 2014 şi formularele 120 şi 130. Vă prezentăm, în continuare, o serie de informaţii utile privind îndeplinirea acestor obligaţii fiscale.

Formularul 120 – Decontul privind accizele pentru anul precedent

Decontul privind accizele se completează şi se depune anual de către operatorii economici, plătitori de accize, potrivit titlului VII din Codul fiscal, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare.

Formularul se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către contribuabil şi se completează cu ajutorul programului de asistenţă.

Acesta se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice.

Formularul 130 – Decontul privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă pentru anul trecut

Decontul privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă se completează şi se depune anual de către plătitorii de impozit la ţiţeiul din producţia internă până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare.

Formularul se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către contribuabil şi se completează cu ajutorul programului de asistenţă.

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Situaţiile financiare pentru anul 2014

Conform Ordinului MFP nr. 65/2015, situaţiile financiare anuale se depun în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar (1 iunie) de către societăţile, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare.

Însă, pentru organizațiile fără scop patrimonial, asociații și fundații, termenul de depunere al situațiilor financiare este de 120 zile de la încheierea exercițiului financiar, adică până maine.

(P) Află informaţii despre toate obligaţiile fiscale ale anului 2015 şi descarcă formularele necesare din Calendarul fiscal Lege5! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here