Ministerul Economiei a lansat în dezbatere publică un proiect de act normativ prin care se interzice achiziţionarea de la persoane fizice a deşeurilor metalice feroase şi neferoase provenite din sectorul energetic, sectorul producţiei de petrol şi gaze naturale, al telecomunicaţiilor, serviciilor de apă şi canalizare precum şi din alte sectoare de utilitate publică.

Amenda pentru nerespectarea acestei prevederi este cuprinsă între 30.000 şi 50.000 lei.

Potrivit proiectului de Ordonanţă de urgenţă, deşeurile metalice feroase şi neferoase, altele decât cele menţionate anterior, pot fi comercializate numai în condiţiile în care acestea provin din gospodăriile proprii.

* Care sunt obligaţiile cumpărătorului?

În ceea ce priveşte obligaţiile cumpărătorului, acestea sunt stabilite după cum urmează:

a) să efectueze plata contravalorii bunurilor achiziţionate, exclusiv prin virament bancar, în contul specificat de vânzător, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie fiscală;

b) să completeze, cu respectarea legislaţiei în materia protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, o adeverinţă de primire şi plată, care va cuprinde:

– datele de identificare ale persoanei fizice: numele, prenumele, actul de identitate, seria şi numărul B.I./C.I., codul numeric personal,  domiciliul;

– codul deşeurilor în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

– cantitatea de deşeuri metalice feroase şi neferoase predată;

– valoarea de cumpărare a acestora;

– contul bancar al vânzătorului, în care va fi efectuată plata.

fier1

Adeverinţa de primire şi plată constituie document primar de evidenţă financiar contabilă, cu regim special, înregistrat la Ministerul Finanţelor Publice.

* Contravenţii

Constituie contravenţii, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:

a) achiziţionarea de la persoane fizice a deşeurilor metalice feroase şi neferoase provenite din sectorul energetic, sectorul producţiei de petrol şi gaze naturale, al telecomunicaţiilor, serviciilor de apă şi canalizare precum şi din alte sectoare de utilitate publică

AMENDĂ – de la 30.000 lei la 50.000 lei.

b) nerespectarea obligaţiilor cumpărătorului:

– plata nu se efectuează prin virament bancar;

– nu se completează adeverinţa de primire şi plată.

AMENDĂ – de la 10.000 lei la 30.000 lei.

Proiectul de act normativ prevede majorarea cu 50% a limitelor minime şi maxime ale amenzilor, în cazul în care contravenţiile au fost săvârşite de către operatorul economic care realizează activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor.

Deşeurile metalice feroase şi neferoase care fac obiectul contravenţiilor se confiscă şi se valorifică în condiţiile legii, iar sumele obţinute în urma valorificării acestora devin venit la bugetul de stat.

Sursa foto şi text: Ministerul Economiei

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here