Prin Ordinul BNR nr. 8/2015 se aduc modificări anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a BNR.

Analizăm în cele ce urmează principalele modificări aduse de acest ordin.

Depunerea raportărilor contabile semestriale la Direcţia supraveghere din cadrul BNR şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se efectuează până cel mai târziu la data de 17 august a anului de raportare.

Completarea raportărilor contabile semestriale ale instituţiilor de credit se efectuează folosind Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, prevăzut la cap. VI din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora, iar calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:

  • directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
  • persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Ordinul prezintă în detaliu forma raportărilor contabile semestriale, respectiv structura Activelor, Datoriilor și Capitalurilor Proprii, structura Contului de Profit și Pierdere și structura formularului Date informative.

Ai nevoie de Sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here