18 Ianuarie, 2020

ATENŢIE! Este ultima zi pentru a transmite REVISAL actualizat!

Astăzi, 27 iulie, 2015, este ultima zi în care se mai poate transmite forma actualizată a REVISAL, în care trebuie incluse modificările privind salariul minim, angajatorii care nu respectă această regulă riscând amenzi de până la 8.000 de lei.

Din 1 iulie 2015 s-a aplicat cea de-a doua majorare din acest an a salariului minim brut pe economie, de la 975 de lei la 1.050 de lei, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1091/2015. Ca urmare, angajatorii trebuie să raporteze în Registrul General de Evidenţă al Salariaţilor această creştere.

Obligaţia actualizării REVISAL

Potrivit reglementărilor legislative în vigoare, există două modalităţi prin care angajatorii aleg să înregistreze în REVISAL modificarea privind salariul minim:

  • decizie colectivă;
  • act adiţional pentru fiecare salariat în parte.

În funcţie de alegerea pe care o facem, act adiţional sau decizie colectivă, termenul de înregistrare în Revisal este diferit. stabileşte termenele în interiorul cărora este necesară înregistrarea modificărilor clauzelor contractelor pentru salariaţii unei companii.

Potrivit art. 4. alin. 2) din HG nr. 500/2011 privind Registrul general de evidenţă a salariaţilor – orice modificare a salariului de baza lunar brut şi sporurilor, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă, se înregistrează cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare. Astfel, dacă alegem să abordăm varianta act adiţional, inspectorul de resurse umane are ca şi termen de înregistrare a modificării salariului minim data de 27 iulie 2015.

Atenţie! Acelaşi act normativ stabileşte că excepţie fac situaţiile în care modificările se produc că urmare a unei hotărâri judecătoreşti sau că efect al unui act normativ când înregistrarea în registru se face în ziua în care angajatorul se prezumă, potrivit legii, că a luat cunoştinţă de conţinutul acestora.

Aşadar, dacă alegem să abordăm varianta decizie colectivă, termenul de înregistrare în REVISAL este mai restrâns. În schimb, excepţia nu menţionează un termen în interiorul căruia să se facă înregistrarea, ci precizează că dată înregistrării este data la care se prezumă că angajatorul/inspectorul de resurse umane a luat la cunoştinţă de modificarea salariului minim, adică pe 1 iulie 2015.

Cu cât plăteşte mai mult angajatorul?

Cu fiecare modificare a salariului minim pe economie, pe lângă obligaţia înregistrării în REVISAL a majorării salariale pentru fiecare angajat, angajatorii plătesc contribuţii şi impozit mai mare. Vă prezentăm în continuare, o comparaţie a cuantumului contribuţiilor şi impozitului pentru fiecare cotă de salariu în parte, având în vedere majorările salariului minim pe economie din acest an.

Contribuţii ANGAJATOR

1 ianuarie 2015

Salariul minim 975 lei

1 iulie 2015

Salariu minim 1.050 lei

CAS

154

166

CASS

51

55

Şomaj

5

5

Concedii şi indemnizaţii

8

9

Fondul de garantare creanţe salariale

2

3

Accidente de muncă şi boli profesionale

1*

2*

Total taxe angajator

221

240

Total cost angajator

1.196

1.290

Salariul net

724

777

*pentru un coeficient de risc de 0.15%

După cum se observă din tabelul de mai sus, salariul net a crescut cu 53 de lei, de la 724 lei la 777 lei, în timp ce costul total suportat de angajator a crescut cu 94 de lei, de la 1.196 lei la 1.290 lei.

Contravenţii pentru neînregistrarea în REVISAL a salariului minim

Confrm art. 9 din H.G. 500/2011, contravenţia pentru neînregistrarea la timp a modificării salariului minim brut pe ţară se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei.

Ai nevoie de HG nr. 500/2011 privind Registrul general de evidenţă a salariaţilor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu