De vineri, 6 iulie 2018, este în vigoare Legea nr. 156/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Legea de modificare a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 554/2018.

Înainte de a vedea unele din principalele modificări, o privire asupra listei posturilor cuprinse în funcţiile publice (anexă la lege) poate întregi imaginea despre subiecţii legii: de la înalţi funcţionari publici, trecând prin cei cu funcţii de conducere (directori de direcţii în autorităţi administrative, secretar de primărie, şef serviciu, şef birou) şi până la cei cu funcții publice de execuție (consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector, referent de specialitate, referent).

Şi acum, iată câteva din amendamentele aduse la lege.

Înalţi funcţionari publici şi funcţionari publici de conducere

• Vechime. Pentru a ocupa o funcție publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici persoana trebuie, între alte condiţii, să aibă cel puțin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice (faţă de pragul de 5 ani, până acum).

statutul functionarilor 2018_a

Numire în funcţii de demnitate publică. Înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere pot fi numiți în funcții de demnitate publică sau pot candida la asemenea funcţii numai după suspendarea, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu, şi nu după “încetarea raporturilor de serviciu”.

Prin excepție, funcționarii publici de conducere pot fi numiți în funcții de demnitate publică din cadrul autorităților sau instituțiilor publice din administrația publică centrală în care își desfășoară activitatea, precum și din cadrul autorităților sau instituțiilor publice aflate în raporturi ierarhice cu aceasta.

Drepturi de afiliere. Înalților funcționari publici le este interzis să facă parte din partide politice, organizații cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice sau din fundațiile ori asociațiile care funcționează pe lângă partidele politice, cu excepția – introdusă prin legea de modificare şi completare –situațiilor cu încetarea raporturilor de serviciu înainte de numirea în funcţii de demnitate publică.

Cariera funcţionarilor publici

• Recrutarea în vederea intrării în corpul funcționarilor publici se face prin concurs, pentru care trebuie îndeplinite o serie de condiţii, cu modificările următoare:

– pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional superior sunt suficienţi doar 7 ani în specialitea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, faţă de 9 ani până acum.

– 5 ani (faţă de 2 ani anterior) – în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere de: șef birou, șef serviciu și secretar al comunei, precum și a funcțiilor publice specifice asimilate acestora;

– 7 ani (faţă de limita de 3 ani până acum) – în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere, altele decât cele din categoria anterioară. 

Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale

• Condiţii de promovare. Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

– să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

– să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

statutul functionarilor 2018_b

Promovarea rapidă. Au fost abrogate dispoziţiile care permiteau promovarea rapidă în funcţia publică. Ca efect, a dispărut şi o dispoziţie punctuală potrivit căreia funcționarii publici care nu îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut pot participa la concursul organizat, în condițiile legii, pentru promovarea rapide în funcția publică. 

Modificarea raporturilor de serviciu

• Detaşare pe funcţii publice generale. Funcționarii publici cu statut special pot fi detașați pe funcții publice generale echivalente funcțiilor publice specifice ocupate, cu notificare prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii, precum și cu aplicarea corespunzătoare a altor prevederi din lege..

• Detaşare pe funcţii publice cu statut special. Funcționarii publici pot fi detașați și pe funcții publice cu statut special, cu notificare prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii, precum și cu respectarea altor prevederi din lege.

Suspendarea raporturilor de serviciu

• Ca situaţii modificate privind suspendarea de drept a raportului de serviciu, notăm pe cele în care funcţionarul:

– este numit sau ales într-o funcție de demnitate publică, pentru perioada respectivă;

– este încadrat la cabinetul unui demnitar sau la cancelaria prefectului.

• Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a funcționarului public, pentru un interes personal, pe o durată cumulată de cel mult 4 ani în perioada exercitării funcției publice pe care o deține. Durata suspendării se stabilește prin acordul părților și nu poate fi mai mică de 30 de zile.

Se consideră vechime în funcţia publică perioada suspendării raporturilor de serviciu pentru:

– activități în cadrul unor misiuni diplomatice ale României ori în cadrul unor organisme sau instituții internaționale, pentru perioada respectivă;

– concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, în condițiile legii;

– concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

– concediu de acomodare;

– desfășurarea unei activități în cadrul unor organisme sau instituții internaționale, în alte situații decât cele în cadrul unor misiuni diplomatice ale României ori în cadrul unor organisme sau instituții internaționale 

Pensionare

Prin reglementările modificate se prevăd următoarele :

• Pe baza unei cereri formulate cu 2 luni înainte de data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare și cu aprobarea conducătorului autorității sau instituției publice, funcționarul public poate fi menținut în funcția publică deținută maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a raportului de serviciu.

 Se poate aproba menținerea în funcția publică și numirea pe perioadă nedeterminată a funcționarilor publici care au exercitat raporturi de serviciu, după vacantarea posturilor pe care aceștia au fost numiți pe perioadă determinată.

• În cazul funcționarilor publici care au îndeplinit condițiile de vechime în specialitatea studiilor prevăzute de lege la data numirii în funcția publică NU se aplică condițiile de vechime prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. c) și art. 57 alin. (6) din Legea nr. 188/1999:

– cel puțin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

– 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere de: șef birou, șef serviciu și secretar al comunei, precum și a funcțiilor publice specifice asimilate acestora;

– 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere, altele decât cele de la punctual anterior.

Ai nevoie de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

5 COMENTARII

  1. Ar fi bine ca doamna ministru Olguta Vasilecu sa-si rezolve problemele cu salariatii din ANPIS care vin din unitati inferioare ANPIS si sunt pusi pe pile fara concurs, fara sa aibe studii in domeniu. Doamna Ionita Vasilica venita de la APISMB, nu are studii in domeniu si nu a dat examen fiind propulsata politic. Aceasta doamna a lucrat la somaj la noi, nascocea intrigi incepand de la director pana la femeia de serviciu, caci la asta se pricepe foarte mult. De ce nu va verificati personalul (actele de incadrare)? De ce nu curatati institutiile din subordine, de ce sa suportam persoane de proasta calitate, conflictuale si nepregatite profesional? Multi functionari nu raspund cerintelor legii si standardelor UE!

  2. Buna ziua,
    -are dreptul un functionar, consilier care lucreaza in Parlament, sa lucreze ca si casier la bloc.
    -va rog care este articolul de lege care interzice acest lucru

    va multumesc

  3. este incompatibilitate,sau nu, detinerea simultan a statutul de functionar public pe perioada determinata, ocupand o functie publica trmporar vacana, si expert contabil, activ, in randul CECAR?

  4. Buna ziua, este incompatibilitate,sau nu, detinerea simultan a statutul de functionar public pe perioada determinata, ocupand o functie publica trmporar vacana, si expert contabil, activ, in randul CECAR? Multumesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here