20 August, 2017

ATENŢIE: De mâine intră în vigoare noua taxă auto!

Începând de mâine, 15 martie 2013, intră în vigoare prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 9/2013 privind introducerea timbrului de mediu pentru autovehicule, în locul taxei auto. Această nou taxă nu se achită însă de toate persoanele. Vom expune în continuare o sinteză a reglementărilor referitoare la persoanele care trebuie să achite timbrul de mediu, criteriile de stabilire ale acestuia şi alte aspecte de interes.

Atragem atenţia, în primul rând, asupra faptului că această taxă se achită o singură dată, chiar dacă urmează mai multe schimburi de proprietate cu privire la autoturismul pus în circulație.

Pentru autoturismele deja înmatriculate nu se datorează taxa de timbru, dacă anterior a fost achitată taxa de poluare sau taxa specială privind mijloacele de transport, conform legislației existente până la intrarea în vigoare a ordonanței.

* Cine plăteşte timbrul de mediu?

Conform noilor reglementări legislative, timbrul de mediu se achită în următoarele situaţii:

- primul proprietar din România, la dobândirea unui autovehicul, cu ocazia atribuirii numărului de înmatriculare, respectiv a certificatului de înmatriculare;

- la reintroducerea (reînmatricularea) unui autovehicul, când anterior autovehiculul a fost scos din parcul național auto, ocazie cu care s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului.

- cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate, pentru autovehiculele rulate, pentru care nu s-a achitat taxa de poluare și taxa specială existentă în legislația anterioară;

- cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate, pentru autovehicule înmatriculate, când instanța a decis fie restituirea, fie înmatricularea autovehiculului în regim de scutire a taxei de poluare sau a taxei speciale pentru autovehicule.

Atenţie! Pentru autovehiculele care fac parte din categoria celor hibride şi electrice timbrul de mediu nu se datorează.

Totodată, această nouă taxă NU se datorează în cazul autovehiculelor:

- încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor art. 3 pct. 50 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

- acordate instituţiilor de învăţământ, sănătate şi cultură, ministerelor, altor organe ale administraţiei publice, structurilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate, prin donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnică;

- confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi acordate cu titlu gratuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- destinate competiţiilor sportive, definite conform prevederilor legale în vigoare;

- dobândite prin moştenire, în cazul în care aceasta a intervenit în intervalul de 2 ani de la data deschiderii succesiunii;

- dobândite prin partaj.

* Care sunt criteriile de stabilire ale timbrului de mediu?

Pentru stabilirea actualei taxe auto se au în vedere următoarele elemente:

- vechimea autoturismului;

- norma de poluare, măsurată în emisii de carbon;

- starea tehnică a autovehiculului (uzura și deteriorarea acestuia determinată prin expertiză tehnică de către RAR ).

În esență, cu cât autoturismul este mai vechi și mai uzat, cu atât se acordă o reducere de timbru de mediu, față de valoarea timbrului ce s-ar fi aplicat la un autoturism nou. Din punctul de vedere al normei de poluare, se ține cont de emisiile de carbon în atmosferă, în funcție de normele de poluare – non-euro, euro 1, euro 2,euro 3, euro 3, euro 4, euro 5 şi euro 6.

Ordonanța adoptă nivelul timbrului prin stabilirea valorii acestuia, în funcție de norma de poluare și de capacitatea cilindrică a autovehiculului înmatriculat. În esența, cu cât capacitatea cilindrică este mai mare, și valoarea timbrului este mai mare. Ca să țină cont de vechimea autovehiculului, timbrul de mediu se reduce într-un procent de 3 – 90%.

* Alte aspecte importante

Timbrul de mediu este exprimat în euro, iar cursul de schimb este cel stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului precedent, publicat în jurnalul oficial al Uniunii Europene. Pentru anul 2013, este același curs cu cel utilizat la calculul accizei, respectiv 1 euro = 4,5223 lei.

Ordonanța nu precizează documentele în baza cărora se va stabilii valoarea efectivă a timbrului verde, însă precizează în mod expres că acestea vor fi enumerate în normele de aplicare. Potrivit ordonanței, în termen de 15 zile trebuie să se adopte și normele metodologice.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu