În urmă cu puţin timp a fost publicată în Monitorul Oficial o Procedură ANAF care stabileşte înregistrarea, la cerere, în scopuri de TVA, începând de la 1 februarie. OPANAF nr.18/2015, care aprobă actul normativ menţionat, include şi noul model al Formularului 099, instrucţiunile de completare ale acestuia, decizia privind înregistrarea în scopuri de TVA şi decizia privind respingerea cererii de înregistrare.

Noua procedură se aplică pentru înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) Codul fiscal, de către organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, întrucât:

  • au fost declarate inactive, conform prevederilor art. 781 din Codul de procedură fiscală, sau au fost în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;
  • asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au/a avut înscrise fapte în cazierul fiscal (în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal);
  • nu au depus niciun decont de taxă (în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal);
  • nu au evidenţiat, în deconturile de taxă depuse, nicio operaţiune realizată (în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal);
  • persoanele impozabile – societăţi înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, nu au justificat intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică  (în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. h) din Codul fiscal).

Actul normativ stabileşte că persoanele impozabile, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Codul fiscal, depun la organul fiscal competent Formularul 099 – “Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”.

Formularul 099 se completează potrivit instrucţiunilor incluse în anexa nr. 5 a ordinului şi se depune, însoţit de documentaţia necesară, la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.

În cazul persoanelor impozabile – societăţi, cererea de înregistrare se depune însoţită şi de declaraţia pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera TVA (Formular 088).

Dacă cererea şi documentaţia sunt corecte, compartimentul de specialitate, după efectuarea verificărilor şi analizei prevăzute de procedură, întocmeşte următoarele documente:

  • referatul prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA sau respingerea cererii de înregistrare, după caz, şi, după caz,
  • proiectul Deciziei privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Codul fiscal, având bifată căsuţa corespunzătoare temeiului legal sau
  • proiectul Deciziei privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Codul fiscal, având bifată căsuţa corespunzătoare motivului de respingere.

Puteţi consulta noua Procedură de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA şi OPANAF nr.18/2015 pe Lege.ro. Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here