Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă se aplică începând din 2015. Actul normativ stabileşte că exercitarea profesiei de bonă se poate face prin încheierea unui contract de muncă sau prin desfăşurarea activităţii ca PFA (persoană fizică autorizată).

Cine poate fi bonă?

Conform Legii nr. 167/2014, bonă este persoana fizică, cetăţean român sau străin, cu domiciliul ori reşedinţa legală în România, calificată potrivit prevederilor legale să desfăşoare servicii de îngrijire şi supraveghere a copilului.

Poate fi bonă orice persoană fizică care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • este cetăţean român sau străin cu domiciliul/reşedinţa, de regulă, în aceeaşi localitate cu domiciliul/reşedinţa copilului;
 • este cetăţean străin cu drept de muncă în România şi posedă un titlu oficial de calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bonă;
 • are capacitate deplină de exerciţiu, în condiţiile legii;
 • este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (se dovedeşte cu certificat medical);
 • este aptă din punct de vedere psihologic (se dovedeşte cu raportul de evaluare);
 • nu are antecedente penale, cu excepţia faptelor săvârşite din culpă(se dovedeşte cu certificat de cazier judiciar).

Atenţie! Certificatul medical, raportul de evaluare psihologică şi certificatul de cazier judicar trebuie actualizate anual.

Cine nu poate fi bonă?

Exercitarea profesiei de bonă nu poate fi realizată de o persoană dacă:

 • locuieşte împreună cu alte persoane care au suferit o condamnare penală definitivă, cu excepţia celor care au săvârşit fapte penale din culpă, conform declaraţiei pe propria răspundere, în situaţia în care îngrijirea copilului are loc la domiciliul/reşedinţa bonei;
 • este decăzută din drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau i-au fost interzise drepturile părinteşti ca pedeapsă complementară;
 • suferă de boli cronice transmisibile;
 • membrii de familie sau alte persoane care locuiesc cu aceasta suferă de boli cronice transmisibile, în situaţia în care îngrijirea copilului are loc la domiciliul/reşedinţa bonei;
 • este dependentă de substanţe psihotrope sau stupefiante şi/sau plante ori substanţe cu proprietăţi psihoactive; prevederile se aplică şi pentru membrii de familie sau alte persoane care locuiesc cu aceasta, în situaţia în care îngrijirea copilului are loc la domiciliul/reşedinţa bonei;
 • i-a fost retras atestatul de asistent maternal.

Important! Exercitarea profesiei de bonă se poate realiza prin:

 • furnizarea serviciilor în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă şi o persoană juridică;
 • desfăşurarea activităţii bonei ca persoană fizică autorizată (PFA).

Atribuţiile bonei

În desfăşurarea activităţii, bona îndeplineşte, cel puţin, următoarele atribuţii:

 • îngrijirea şi supravegherea copilului;
 • hrănirea copilului;
 • acordarea primului ajutor în caz de îmbolnăvire/accidentare a copilului;
 • informarea reprezentantului legal al copilului cu privire la evoluţia acestuia, precum şi informarea de urgenţă a angajatorului referitor la apariţia unor situaţii deosebite cu privire la copil;
 • însoţirea copilului la activităţi recreative, culturale, artistice, sportive şi şcolare proprii vârstei sau sprijinirea acestuia pentru desfăşurarea unor asemenea activităţi, precum şi realizarea de activităţi de educare şi dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă;
 • alte atribuţii convenite prin contract.

Acestea vor fi exercitate în baza unui plan de activităţi, stabilit de comun acord cu reprezentantul legal al copilului, în funcţie de nevoile copilului şi ale familiei acestuia.

Atenţie! Bona răspunde disciplinar, contravenţional, civil şi penal, după caz, potrivit legii.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here