Firmele care investesc profitul în echipamente tehnologice vor fi scutite de impozitul datorat pentru acesta, conform modificărilor care se vor aplica la Codul fiscal începând din 1 iulie 2014.
Echipamentele tehnologice vizate sunt maşinile, utilajele şi instalaţiile de lucru – aşa cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe – folosite în scopul desfăşurării activităţii economice.
Noile prevederi sunt incluse în Ordonanţa de urgenţă nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal – publicată în Monitorul Oficial nr. 308/2014.
Mai exact, articolul 19^2 din Codul fiscal va fi abrogat la 1 iulie şi, la aceeaşi dată, va fi introdus articolul 19^4. Cele două articole tratează acelaşi subiect — scutirea de impozit a profitului reinvestit –, doar că noul articol vine cu anumite noutăţi faţă de cel care va fi abrogat.
Profitul investit reprezintă soldul contului de profit şi pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la începutul anului, în anul punerii în funcţiune a echipamentelor tehnologice respective. Scutirea de impozit pe profit aferentă investiţiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă, se precizează în ordonanţa de urgenţă.
Pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2014, scutirea se va aplica luându-se în considerare profitul contabil brut înregistrat începând cu 1 iulie şi investit în echipamentele tehnologice produse şi/sau achiziţionate şi puse în funcţiune după 1 iulie.
Pentru contribuabilii care au obligaţia de a plăti impozit pe profit trimestrial, în situaţia în care se efectuează investiţii în trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea, se arată în Ordonanţa de urgenţă nr. 19/2014.
Actul normativ vine şi cu precizări referitoare la contribuabilii care plătesc impozit pe veniturile microîntreprinderilor şi care devin apoi plătitori de impozit pe profit. Astfel, în acest caz, pentru scutire se va lua în considerare profitul contabil brut cumulat de la începutul anului investit în echipamentele tehnologice puse în funcţiune începând cu trimestrul în care aceştia devin plătitori de impozit pe profit.
Scutirea se calculează trimestrial sau anual, după caz. Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puţin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârşitul exerciţiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, până la concurenţa profitului contabil înregistrat la sfârşitul exerciţiului financiar. În cazul în care la sfârşitul exerciţiului financiar se realizează pierdere contabilă, nu se efectuează recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizează la rezerve suma profitului investit, mai este precizat în OUG nr. 19/2014.
Referitor la echipamentele tehnologice care se vor realiza timp de mai mulţi ani consecutivi, în act se prevede că scutirea se va acorda pentru investiţiile puse în funcţiune parţial în anul respectiv.
Scutirea se va aplica doar pentru echipamentele tehnologice noi, iar contribuabilii vor fi obligaţi să le păstreze în patrimoniu cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică (conform reglementărilor contabile aplicabile), însă nu mai mult de cinci ani. Prevederile acestea NU se vor aplica echipamentelor tehnologice care: sunt transferate în cadrul operaţiunilor de reorganizare; sunt înstrăinate în procedura de lichidare/faliment; sunt distruse, pierdute sau furate.
Notă: În caseta foto puteţi vedea o comparaţie între alin. 9 al art. 19^2 (care va fi abrogat la 1 iulie) şi alin. 9 al art. 19^4 (care se va aplica de la 1 iulie). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.
modCFoug1914_1
modCFoug1914_2

Atenţie! Contribuabilii nu vor putea să opteze pentru metoda de amortizare accelerată pentru echipamentele tehnologice vizate de scutire.

Prevederile noului articol 19^4 se aplică pentru profitul reinvestit în echipamentele tehnologice produse şi/sau achiziţionate după 1 iulie 2014 şi puse în funcţiune până la 31 decembrie 2016.

De asemenea, Normele de aplicare a Codului fiscal au fost modificate recent prin Hotărârea de Guvern nr. 421/2014. Actul normativ vine cu anumite clarificări legate de scutirea de impozit a profitului reinvestit. Mai multe informaţii despre clarificările introduse în Norme găsiţi în acest articol.

————————————(P)————————————

Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.
Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.
Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here