Un proiect de lege, iniţiat de MFP, propune modificări legate de activitatea practicienilor în insolvenţă, reglementarea unor termene, precum şi transmiterea cazierului pe cale electronică. 

Exonerarea de răspundere a practicienilor în insolvenţă

În forma aflată în dezbatere publică pe site-ul ministerului se prevede exceptarea înscrierii în cazierul fiscal al practicienilor în insolvenţă a informaţiilor privind inactivitatea fiscală declarată de organul fiscal anterior deschiderii procedurii insolvenţei în formă simplificată, intrării în faliment sau pronunţării ori adoptării unei hotărâri de dizolvare a contribuabilului, respectiv:

  • neîndeplinirea, pe parcursul unui semestru calendaristic, a niciunei obligaţii declarative prevăzută de lege;
  • sustragerea de la efectuarea controalelor de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
  • organul fiscal central constată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
  • durata de funcţionare a societăţii este expirată;
  • societatea nu mai are organe statutare;
  • durata deţinerii spaţiului cu destinaţie de sediu social este expirată.

Modificările au în vedere cazuri care nu presupun culpa practicienilor în insolvenţă pentru situaţiile prevăzute de art. 92 alin. (1) din Codul de procedură fiscală. Dispoziţiile la care se face trimitere prevăd că un contribuabil sau plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este declarat inactiv şi îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivităţii dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) nu îşi îndeplineşte, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;

b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

c) organul fiscal central constatată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat […]

e) durata de funcţionare a societăţii este expirată;

f) societatea nu mai are organe statutare;

g) durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată.

Pentru situaţiile tranzotorii, ar urma ca informaţiile înscrise în cazierul fiscal al practicianului în insolvenţă până la data intrării în vigoare a noului act normativ, care privesc inactivitatea fiscală a contribuabilului aflat în procedura de insolvenţă în formă simplificată, a contribuabilului care a intrat în faliment sau a contribuabilului pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare, dar care vizează activitatea desfăşurată de către contribuabil anterior desemnării în procedură a practicianului în insolvenţă să fie scoase la cererea acestuia

Reglementarea unor termene

Se propune majorarea de la 5 la 15 zile a termenului de îndeplinire a obligaţiei organelor care au competenţă să constate faptele care fac obiectul înscrierii în cazierul fiscal şi să aplice sancţiuni, de a comunica actele prin care au fost sancţionate aceste fapte şi care au rămas definitive prin neexercitarea căi de atac prevăzută de lege. 

Scoaterea din evidenţe

Se propune ca, în situaţia înscrierii inactivitaţii fiscale ulterior radierii persoanei juridice sau a entităţii fără personalitate juridică în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali sau al reprezentanţilor desemnaţi, aceasta să fie scoasă din evidenţă la data împlinirii unui termen de un an de la data înscrierii

Certificatul fiscal transmis electronic

Se propune eliminarea obligaţiei persoanelor care solicită eliberarea certificatului de cazier fiscal în format electronic, de a transmite documentele care atestă identitatea şi calitatea acestora.         

Ai nevoie de OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here