Aseară a fost publicat în Monitorul Oficial un ordin al ANAF prin care se aduc modificări la criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, reglementare prin Ordinul nr. 17/2015.

Modificările sunt, potrivit referatului de aprobare, de natură să ajute să ajute serviciile, birourile sau compartimentele de informații fiscale, din perspectiva implementării analizei intenţiei şi a capacității persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA.

Criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

OPANAF nr. 1964/2015 introduce posibilitatea respingerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA de către compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice.

Astfel, actul normativ stabileşte că, în situaţia în care reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la organul fiscal competent, dar:

 • nu furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate
 • nu clarifică intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA,

compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice va proceda după cum urmează:

 • respinge cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întocmind un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, în cazul în care persoana impozabilă se află la prima cerere de înregistrare în scopuri de TVA și/sau reprezentantul fiscal nu a fost/nu este subiect al unui raport juridic fiscal – direct sau prin intermediul socităților la care deține calitatea de asociat și/sau administrator;
 • transmite solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, în celelalte situații, împreună cu toată documentaţia care a stat la baza analizei, direcţiei regionale antifraudă fiscală care își desfășoară activitatea în aria de competență teritorială a direcției generale regionale a finanțelor publice din care face parte organul fiscal competent.

Ordinul mai prevede că, în urma verificărilor efectuate, direcţia regională antifraudă returnează organului fiscal competent solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA şi documentaţia, însoţite de un referat care cuprinde propunerea de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA.

Referatul care cuprinde propunerea de aprobare sau respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA va conţine şi motivele de fapt şi de drept care stau la baza propunerii. În baza referatului, organul fiscal competent emite decizia prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.

Termenele de emitere a deciziei

Prin recentul ordin se prevede, de asemenea, extinderea termenului de emitere a deciziei de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA, de la o zi lucrătoare, la 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, în situația în care propunerea de aprobare/respingere aparține compartimentului cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice.

Să vedem, deci, care sunt toate situaţiile posibile şi termenele prevăzute pentru emiterea deciziei, în structura propusă de ANAF :

I. Decizia de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA se emite în termen de o zi lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, în cazurile prevăzute la art.6 alin.(2). Textul din ordin prevede aici că solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA este respinsă, fără a se mai verifica celelalte criterii, dacă persoana impozabilă se află într-una din următoarele situaţii:

 • depune o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că persoana juridică nu desfăşoară activităţi economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau în afara acestora;
 • administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi, în cazul persoanei care solicită înregistrarea au/are înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din O.G. nr. 75/2001;
 • administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile care nu sunt înregistraţi fiscal în România prezintă o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din O.G. nr. 75/2001.

II. Decizia de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA se emite în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, în cazurile prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) şi b). Potrivit textului de referinţă din Ordinul discutat, după efectuarea analizei, dacă persoana impozabilă:

 • îndeplineşte criteriile de evaluare – compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, pe baza căruia organul fiscal competent emite decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA;
 • nu îndeplineşte criteriile de evaluare – compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, precum şi motivele de fapt şi de drept care stau la baza acestei propuneri. Pe baza acestui referat, organul fiscal competent emite decizia prin care se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.

III. Decizia de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, în cazurile prevăzute la art.8 alin.(3) şi (5), respectiv:

 • dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile nu se prezintă la sediul organului fiscal competent, la data stabilită prin invitaţie, solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se respinge.
 • dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la organul fiscal competent şi furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate, clarificând intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, pe baza căruia organul fiscal competent emite decizia prin care se aprobă cererea de înregistrare în scopuri de TVA.

IV. Decizia de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA se emite în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, în cazurile prevăzute la art.8 alin.(6) și alin.(7).

În noua formă, într-o primă situaţie, dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la organul fiscal competent, dar nu furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate şi nu clarifică intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice va proceda după cum urmează:

 • respinge cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întocmind un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, în cazul în care persoana impozabilă se află la prima cerere de înregistrare în scopuri de TVA și/sau reprezentantul fiscal nu a fost/nu este subiect al unui raport juridic fiscal – direct sau prin intermediul socităților la care deține calitatea de asociat și/sau administrator;
 • transmite solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, în celelalte situații, împreună cu toată documentaţia care a stat la baza analizei, direcţiei regionale antifraudă fiscală care își desfășoară activitatea în aria de competență teritorială a direcției generale regionale a finanțelor publice din care face parte organul fiscal competent.

Într-o a doua situaţie, de asemena modificată, în urma verificărilor efectuate, direcţia regională antifraudă returnează organului fiscal competent solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA şi documentaţia, însoţite de un referat care cuprinde propunerea de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA.

Ai nevoie de OPANAF nr. nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here