În urmă cu o lună, ANAF a actualizat prin Ordinul nr. 65/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 24 ianuarie 2013, plafonul până la care este obligatorie depunerea corelat cu noul plafon de scutire de TVA valabil în 2012, respectiv suma de 220.000 lei.

* Declaraţia 392A „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul…”

Formularul se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei.

Acesta se depune, în format electronic la registratura organului fiscal competent sau la poştă, prin scrisoare recomandată. Formatul electronic va fi însoţit de formularul editat cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat. Formatul se editează în două exemplare:

– 1 exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

– 1 exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Descarcă formularul 392A şi instrucţiunile de completare! Click aici!

* Declaraţia 392B „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul …”

Formularul se completează de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei.

Declaraţia se depune în format electronic, astfel:

– la registratura organului fiscal competent;

– la poştă, prin scrisoare recomandată.

Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însoţit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, conform legii.

Formularul se editează în două exemplare: un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;  un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Descarcă formularul 392B şi instrucţiunile de completare! Click aici!

Formatul electronic pentru ambele formulare se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, pus la dispoziţie, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la această adresă.

Sursa: ANAF

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here