Instrucţiunile privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 26/2011, au fost modificate prin noul ordin al ANAF, nr. 1087 din 8 august 2012, ordin publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 592 din 20/08/2012.

Actul normativ a intrat în vigoare ieri, 20 august.

Citeşte Ordinul 1087/2012 AICI.

Potrivit actului normativ, declaraţiile online privind situaţiile achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile se completează şi se transmit de către antrepozitarii autorizaţi, expeditorii înregistraţi, destinatarii înregistraţi şi utilizatorii finali, potrivit legislaţiei în vigoare, utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, ce permite operatorilor economici să creeze, să modifice, să vizualizeze şi să caute declaraţiile online.

Actul normativ mai cuprinde reglementări cu privire la codificarea tipului de declaraţie în cadrul numărului de înregistrare şi modificări în cadrul unor anexe care aparţin Ordinului ANAF nr. 26/2011.

De asemenea, după anexa nr. 12 ataşată instrucţiunilor privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, se va introduce o nouă anexă, anexa nr. 13, care este prevăzută în Ordinul 1087/2012.

Citeşte instrucţiunile privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile AICI!

Informaţii cu privire la anexa nr. 13

ANEXĂ
(Anexa nr. 13 la instrucţiuni)

Creare şi vizualizare declaraţie tip anexa nr. 551 la norme

1. Au obligaţia să creeze declaraţii de tip anexa nr. 551 la norme operatorii economici care deţin autorizaţie de expeditor înregistrat.

2. Declaraţia cuprinde tabelul “Produse”, în care apar următoarele rubrici:

a) rubrica “Tipul produsului/Cod NC” – produsul se alege prin selectarea din lista de coduri NC filtrată în funcţie de valoarea introdusă. Se face dublu-clic pe codul NC al produsului accizabil pentru care expeditorul înregistrat întocmeşte declaraţia. Automat se completează şi descrierea codului NC ales. Subrubrica “Unitatea de măsură” se selectează dintr-o listă de valori care se afişează în momentul în care cursorul este în această rubrică;

b) rubrica “Beneficiarul livrării” – se completează cu informaţii privind antrepozitul şi/sau destinatarul înregistrat beneficiar ori alte categorii de operaţiuni în regim suspensiv de la plata accizelor (export, livrări către organizaţii scutite);

c) rubrica “Cantitatea totală livrată” se completează automat de către sistem, prin însumarea cantităţilor livrate către fiecare beneficiar.

3. Utilizatorul poate adăuga, edita şi şterge produse, atunci când completează o declaraţie, astfel:

3.1. Pentru a adăuga un produs se accesează butonul “+Produs” de sub tabelul “Produse”.

3.2. Pentru “Editare” se accesează iconiţa de editare din dreptul produsului care se doreşte a fi editat sau se face clic pe codul NC al produsului.

3.3. Pentru a salva datele introduse se accesează butonul “Aplică”.

3.4. Pentru “Ştergere” se accesează iconiţa de ştergere a produsului. Este afişat un mesaj de confirmare. Produsele care au un stoc iniţial diferit de zero nu pot fi şterse.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here