Astăzi, 29 ianuarie 2015, este ultima zi în care angajatorii mai pot înregistra în REVISAL modificarea salariului minim brut pe ţară, majorat de la 1 ianuarie 2015 la valoarea de 975 de lei, conform H.G. nr. 1091/2014.

Potrivit reglementărilor legislative în vigoare, există două modalităţi prin care angajatorii aleg să înregistreze în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor (REVISAL) modificarea privind salariul minim:

  • decizie colectivă;
  • act adiţional pentru fiecare salariat în parte.

Ce alegem între decizie colectivă sau act adiţional?

Este o întrebare pertinentă care din păcate nu are un răpuns concret. Se poate merge şi pe varianta deciziei colective, dar şi pe varianta întocmirii de acte adiţionale pentru fiecare salariat în parte. Fiecare dintre aceste două variante de documente are avantaje şi dezvantaje.

De exemplu, un dezavantaj al întocmirii deciziei colective pentru modificarea salariului minim este acela că la dosarul de personal al fiecărui angajat va trebui pusă o copie după decizie, iar dacă angajatul solicită o copie după dosarul personal, inspectorii de resurse umane ar trebui să elimine (să acopere cu marker) datele privind ceilalţi salariaţi. Acelaşi lucru este recomandat şi atunci când oferim o copie după dosarul personal unei bănci de la care angajatul urmează să obţină un împrumut.

În schimb, în funcţie de alegerea pe care o facem, act adiţional sau decizie colectivă, termenul de înregistrare în Revisal este diferit. Hotărârea de Guvern care reglementează Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor este H.G. 500/2011 şi este cea care stabileşte termenele în interiorul cărora este necesară înregistrarea modificărilor clauzelor contractelor pentru salariaţii unei companii.

În conformitate cu prevederile art. 4. alin. 2) – orice modificare a salariului de baza lunar brut şi sporurilor, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă, se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare. Astfel, dacă alegem să abordăm varianta act adiţional, inspectorul de resurse umane are ca şi termen de înregistrare a modificării salariului minim data de 29 ianuarie 2015.

Dar, pentru că regulile au în general şi excepţii, de această dată  “excepţie fac situaţiile în care modificările se produc că urmare a unei hotărâri judecătoreşti sau că efect al unui act normativ când înregistrarea în registru se face în ziua în care angajatorul se prezumă, potrivit legii, că a luat cunoştinţă de conţinutul acestora”.

Astfel, dacă alegem să abordăm varianta decizie colectivă, termenul de înregistrare în REVISAL este mai restrâns. În schimb, excepţia nu menţionează un termen în interiorul căruia să se facă înregistrarea, ci precizează că dată înregistrării este data la care se prezumă că angajatorul/inspectorul de resurse umane a luat la cunoştinţă de modificarea salariului minim, adică ziua în care H.G. 1091/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial.

Contravenţii pentru neînregistrarea în REVISAL a salariului minim

La art. 9 din H.G. 500/2011 sunt stabilite toate contravenţiile pentru nerespectarea prevederilor actului normativ care reglementează Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor.

În ceea ce priveşte strict situaţia tratată în această lucrare, contravenţia pentru neînregistrarea la timp a modificării salariului minim brut pe ţară se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei (art. 9, alin. 2), litera b).

Vă invităm să consultaţi şi acest material referitor la evoluţia salariului de bază minim brut în România, în perioada 2000-2015.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here