Anumite modificări aduse Codului Fiscal de Ordonanţa nr.16/2022  intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2023, în cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor se introduce un plafon lunar de venit neimpozabil și care nu se cuprinde în bazele de calcul ale contribuțiilor sociale obligatorii, de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în condițiile stabilite prin lege, pentru anumite elemente (e.g. contravaloarea hranei în limita unui tichet de masă/persoană/zi, contribuțiile la un fond de pensii facultative în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană, asigurare voluntară de sănătate, contravaloare servicii turistice și de tratament, etc.).

O altă modificare care se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023 se referă la venituri din activități independente determinate pe baza normelor de venit. Astfel, diminuarea plafonului până la care contribuabilii pot opta ca venitul net să se determine pe bază de norme de venit, respectiv de la 100.000 euro la 25.000 euro.

  • Venituri din cedarea folosinței bunurilor

În cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât cele realizate din arendă și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, venitul impozabil devine venitul brut, astfel se elimină cota forfetară de cheltuieli de 40%.

Mai mult, se introduce obligativitatea de înregistrare a contractelor de închiriere la organul fiscal competent, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/modificarea acestuia.

  • Venituri din dividende

Modificarea cotei de impozit în cazul veniturilor din dividende realizate de persoanele fizice de la 5% la 8%.

  • Veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

Măsura are în vedere (i) eliminarea plafonului neimpozabil de 450.000 lei reprezentând deducere din valoarea tranzacției la stabilirea venitului impozabil și (ii) calculul impozitului pe venit la valoarea tranzacției prin aplicarea cotei de 3% pentru proprietăţile imobiliare deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv sau a cotei de 1% pentru imobilele deținute o perioadă mai mare de 3 ani.

  • Baza de calcul a CAS și CASS pentru veniturile non-salariale

Baza de calcul a CAS în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente venituri și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute, o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:

  • Nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară;
  • Nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

Baza de calcul a CASS în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din investiţii și venituri din alte surse a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute, o reprezintă:

  • Nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe ţară;
  • Nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară;
  • Nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

Aceste măsuri se aplică începând cu veniturile anului 2023.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here