Într-un material anterior am discutat despre prevederile referitoare la desfăşurarea activităţilor de către zilieri, drepturile şi obligaţiile angajatorilor, securitate şi sănătate în muncă, venituri, impozite şi contribuţii, astfel cum sunt reglementate prin Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

În continuare, ne vom concentra atenţia asupra obligaţiilor zilierilor, domeniilor de activitate, Registrului de evidenţă al zilierilor şi instrucţiunilor de completare a acestuia.

Obligaţiile zilierilor

Zilierii au următoarele obligaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

 • să îşi însuşească şi să respecte măsurile de prevenire şi protecţie stabilite de beneficiar;
 • să utilizeze corect echipamentele de muncă puse la dispoziţie de către beneficiar;
 • să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
 • să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de muncă;
 • să comunice imediat beneficiarului orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea zilierilor;
 • să pună la dispoziţia inspectorilor de muncă informaţiile şi documentele solicitate cu ocazia controlului.

Beneficiarul care foloseşte minori în vârstă de cel puţin 15 ani şi de cel mult 18 ani pentru desfăşurarea de activităţi necalificate cu caracter ocazional are obligaţia de a respecta toate dispoziţiile legale privitoare la protecţia minorilor la locul de muncă.

Instruirea zilierilor se va consemna în fişa de instruire colectivă;

În ce domenii se poate lucra ca zilier?

Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:

 • agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
 • silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;
 • pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;
 • colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase – clasa 3821 şi clasa 3811;
 • recuperarea materialelor – grupa 383;
 • comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii – grupa 462;
 • activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
 • publicitate – grupa 731;
 • activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
 • activităţi de cercetare-dezvoltare în biotehnologie – clasa 7211, activităţi de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie – clasa 7219;
 • activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);
 • activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130;
 • creşterea materialului săditor – creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure – clasa 0130;
 • activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140;
 • creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;
 • hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii (organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia);
 • facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane;
 • activităţi ale bazelor sportive – clasa 9311;
 • activităţi ale cluburilor sportive – clasa 9312;
 • activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621.

Cum arată  şi cum se completează Registrul de evidenţă a zilierilor?

Legea nr. 52/2011 stabileşte următorul model pentru Registrul de evidenţă a zilierilor: 

registru_zilieri

Sursa foto: Lege5.ro

În ceea ce priveşte instrucţiunile de completare, acestea stabilesc că:

 • Beneficiar – se completează datele de identificare a beneficiarului, după cum urmează: denumirea persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, codul unic de înregistrare, sediul, după caz.
 • CUI – codul unic de înregistrare a beneficiarului.
 • Cod CAEN – diviziunea/grupa/clasa activităţii economice pentru care beneficiarul s-a înregistrat să desfăşoare activitatea.
 • în coloana nr. 1 – Nr. crt. – se vor numerota în ordine, începând cu numărul 1, lucrătorii zilieri.
 • în coloana nr. 2 – Data de desfăşurare a activităţii – se va trece data fiecărei zile de lucru a zilierului.
 • în coloana nr. 3 – Numele şi prenumele zilierului – se vor trece numele şi prenumele zilierului.
 • în coloana nr. 4 – Actul de identitate şi CNP – se va trece tipul actului (BI, CI, paşaport), seria şi numărul acestuia şi codul numeric personal din actul de identitate al zilierului.
 • în coloana nr. 5 – Semnătura zilierului pentru asumarea pe propria răspundere că starea sănătăţii sale îi permite desfăşurarea activităţii – zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activităţii;
 • în coloana nr. 6 – Semnătura zilierului la începerea activităţii, după efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă – zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activităţii şi după efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • în coloana nr. 7 – Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executării activităţii – se va trece explicit activitatea din CAEN şi locul unde se desfăşoară activitatea zilierului (fermă, grădină, pădure etc.).
 • în coloana nr. 8 – Nr. de ore lucrate – numărul de ore lucrate de zilier în fiecare zi.
 • în coloana nr. 9 – Remuneraţia brută convenită – se va preciza suma stabilită prin negociere între părţi.
 • în coloana nr. 10 – Remuneraţia netă plătită – se va preciza suma netă cuvenită zilierului, după scăderea impozitului pe venit.
 • în coloana nr. 11 – Semnătura de confirmare de primire a banilor – zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneraţiei nete cuvenite la sfârşitul zilei de lucru.
 • în coloana nr. 12 – Loc pentru ştampila şi semnătura beneficiarului – beneficiarul va semna şi va aplica ştampila;
 • în coloana nr. 13 – Acordul părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minorul/minorii care desfăşoară activitate ca zilieri.

Ai nevoie de Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

 1. Buna ziua!
  Va rog sa ma ajutati cu un raspuns pentru urmatoarea intrebare: daca o societate are un cod CAEN principal care nu se incadreaza in activitatile pentru care se pot angaja zilieri dar are si cod secundar CAEN care se incadreaza la activitatile in care se pot angaja zilieri, poate societatea respectiva sa angajeze zilieri pe codul CAEN secundar sau codul pe care se incadreaza zilierii trebuie sa fie obiectul principal cde activitate al firmei?
  Multumesc!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here