În verificarea contabilă a conturilor de stocuri vom avea în vedere ca acestea să fie bine delimitate şi corect încadrate în grupe, conform actelor normative aplicabile în domeniul contabilităţii, respectiv: materiile prime şi materialele consumabile, obiectele de inventar, producţia în curs de execuţie şi produsele finite, valorile mate­riale aflate la terţi, mărfurile şi ambalajele, animalele şi altele similare.
În procesul de verificare aplicat acestor conturi trebuie avute în vedere metodele de evidenţă utilizate, atât în contabilitatea financiară, cât şi în contabilitatea de gestiune, regulile de evaluare pentru diferite momente ale mişcării şi gestiunii stocurilor (la cost de achiziţie, la cost de producţie, la valoarea de inventar, la preţul pieţei, la valoarea de ieşire din patrimoniu, la cursul de revenire, la valoarea realizabilă netă etc.).
Se vor urmări diferenţele de preţ la produse finite şi semifabricate, la animale şi la mărfuri (adaosul comercial). După caz, se poate efectua o analiză a varia­ţiilor de stocuri şi a influenţei acestora asupra patrimoniului şi rezultatelor, precum şi o analiză a modului de respectare a principiilor de separare a exerciţiilor.
De asemenea, în verificarea contabilă a conturilor de stocuri se analizează modul în care entitatea asigură inventarierea periodică a stocurilor, stabilirea, regularizarea, înregistrarea şi imputarea diferenţelor de inventar. Astfel, pe tot parcursul verificării, vom analiza dacă eventualele diferenţe între datele contabile şi datele din inventarul faptic sunt explicate, regularizate şi reflectate corect în con­tabilitate. De asemenea, se verifică înregistrarea în contabilitate a diferenţelor în plus sau în minus şi a deprecierilor.

Obiectivele controlului

Elemente verificabile

Controlul din punct de vedere cantitativ

  • Se verifică inventarul fizic, separarea bunurilor străine, mişcările în timpul inventarierii
  • Se verifică inventarierea producţiei în curs de execuţie

Controlul evidenţei operative a stocurilor

  • Se verifică existenţa fişelor de magazie

Regularitatea operaţiunilor de inventariere şi respectarea procedurilor de inventar

  • Se verifică existenţa şi aplicarea procedurilor, normelor intere, instrucţiunilor scrise şi aprobate

Controlul evaluărilor la inventar

  • Se verifică estimarea valorilor brute şi valorilor nete, verificarea calculelor, analiza provizioanelor
În verificarea contabilă a conturilor de stocuri, trebuie, de asemenea, identificate stocurile fără mişcare, stocurile cu mişcare lentă, stocurile greu vandabile, stocurile deteriorate şi stocurile neidentificabile în nomenclatorul de stocuri.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here