În verificarea contabilă a conturilor de imobilizări vom ţine cont de categoriile de imobilizări legiferate de actele normative aplicabile în domeniul contabilităţii. Pe tot parcursul verificării, vom analiza dacă eventualele diferenţe între datele contabile şi datele din inventarul faptic sunt explicate, regularizate şi reflectate corect în con­tabilitate.
Ca regulă generală,
În ceea ce priveşte imobilizările corporale, se verifică modul de organizare a evidenţei cantitative şi valorice a bunurilor.
În ceea ce priveşte imobilizările necorporale, se verifică dreptul de proprietate, modul de evaluare şi regimul de amortizare specific.
Atât pentru imobilizările corporale, cât şi pentru imobilizările necorporale se vor verifica cu atenţie metodele de amortizare, legalitatea cotelor aplicate, constituirea şi utilizarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor.
În ceea ce priveşte imobilizările financiare, se verifică modul de achiziţie pentru titluri de participare, titluri imobilizate ale activităţii de portofoliu, titluri sau valori mobiliare de plasament.
În ceea ce priveşte cesionarea imobilizărilor, se vor verifica înregistrarea pe chel­tuieli a valorii neamortizate şi înregistrarea pe venituri a sumelor încasate.
Conform actelor normative aplicabile în domeniul contabilităţii, luând în considerare doctrina şi practica contabilă, enumerăm mai jos câteva elemente-cheie ce trebuie să le avem în vedere în ceea ce priveşte verificarea contabilă a conturilor de imobilizări:

Obiectivele controlului

Elemente verificabile

Pentru cheltuielile de constituire şi cheltuielile de cercetare-dezvoltare

 • se verifică natura cheltuielilor, pe bază de documente justificative;
 • se verifică mărimea sumelor şi ponderea lor;
 • se verifică amortizarea lor, respectiv cotele utilizate şi încadrarea în termenele legale;
 • se verifică anularea conturilor 201 şi 203 la amortizarea integrală.

Pentru concesiuni, brevete, licenţe, mărci, procedee tehnologice, drep­turi si valori similare, fond comercial şi alte imobilizări necorporale

 • se asigură justificarea intrării în patrimoniu (cumpărare sau aport) conform documentelor justificative;
 • se asigură data de înregistrare a imobilizării;
 • se asigură dacă sunt înregistrate în concordanţă cu legislaţia;
 • se asigură dacă s-au constituit provizioane pentru deprecieri;
 • se verifică modul de cesionare.

Pentru imobilizările corporale se verifică:

 • se verifică modul de organizare a evidenţei cantitative şi valorice a bunurilor;
 • se verifică existenţa proiectelor de investiţii;
 • se verifică dacă au loc consultări cu furnizorii (comenzi, contracte de întreţinere);
 • se verifică procedurile de recepţie a imobilizărilor intrate şi procedurile de plată;
 • se asigură justificarea achiziţiilor sau aporturilor;
 • se verifică modul de conservare a unor imobilizări;
 • se verifică justificarea ieşirilor;
 • se verifică modul de amortizare (metode, cote, provizioane);

Pentru imobilizările în curs

 • se verifică corespondenţa vărsămintelor făcute cu aconturile de plătit pentru imobilizări;
 • se verifică virarea sumelor în conturile de imobilizări propriu-zise.

Pentru imobilizările financiare

 • se verifică documentele justificative şi modul de evaluare a acestora la achiziţionare;
 • se verifică modul de cesionare a titlurilor;
 • se verifică veniturile obţinute din deţinerea titlurilor.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here