La conturile de trezorerie se verifică distinct disponibilităţile entităţii gestionate în casă sau în bancă, corelate cu împrumuturile primite de entitate prin contul curent şi titlurile de pla­sament (acţiuni proprii şi străine, obligaţiuni), conturile deschise la bănci, numerarul şi celelalte valori din casierie, acreditivele şi avansurile de tre­zorerie, viramentele interne şi ajustările pentru deprecierea titlurilor de plasament.
Ca regulă, în verificarea contabilă a conturilor de trezorerie ne aplecăm atenţia asupra modului în care înregistrările făcute de entitate şi soldurile calculate coincid cu datele furnizate de bănci sau de alţi terţi prin extrasele de cont sau prin alte documente justificative. De asemenea, este necesară analiza registrului de casierie, a existenţei numerarului şi a celorlalte valori, concordanţa cu datele din contabilitate, procedurile de plată, înregistrarea contabilă a plăţilor şi corectitudinea mişcărilor de trezorerie.
Doctrina de specialitate arată că trebuie avute în vedere plăţile de importanţă excep­ţională făcute la sfârşitul exerciţiului şi trebuie revăzute încasările mari de la începutul perioadei următoare, pentru a vedea dacă acestea nu sunt o „contrapartidă” a facilităţilor create pentru a prezenta o situaţie ameliorată a trezoreriei. Mai mult, conturile de trezorerie din balanţa contabilă trebuie verificate în corespondenţă cu existenţa documentelor justificative, conform procedurilor de încasare şi plată aplicabile.

1) Verificarea conturilor de Trezorerie/finanţare – încasări

Încasări

Exhaustivitatea

 

• toate sumele datorate întreprinderii au fost încasate

• toate sumele încasate sunt contabilizate

• diferenţele încasate au fost corect înregistrate

Realitatea

• toate descărcările clienţilor sau debitorilor corespund încasărilor efective

• toate efectele sunt efectiv încasate sau remise la încasare

Evaluarea corectă

• încasările sunt contabilizate pentru suma reală

• încasările au fost corect contabilizate

Perioada corectă

• încasările sunt înregistrate în perioada în care au fost efectiv primite

Imputarea (înregistrarea) corectă

• încasările sunt înregistrate în conturile corespunzătoare (clienţi, bănci, casa etc.)

• operaţiile diverse sunt justificate şi autorizate

• jurnalele sunt corect totalizate şi centralizate

2) Verificarea conturilor de Trezorerie/finanţare – plăţi furnizori

Plăţi furnizori

Exhaustivitatea

 

• toate plăţile efectuate sunt contabilizate

• reţinerile sunt contabilizate la fiecare plată

• diferenţele de plată sunt contabilizate

Realitatea

• toate plăţile înregistrate corespund unor documente justificative

• documentele care reflectă obligaţii nu sunt plătite decât o dată

Evaluarea corectă

• plăţile sunt înregistrate pentru suma reală

• avansurile sunt deduse din plăţi

Perioada corectă

 

• plăţile sunt înregistrate în perioada în care au fost efectiv făcute

• scadenţele raportate sunt înregistrate în momentul în care au fost cunoscute

Imputarea (înregistrarea) corectă

• plăţile sunt înregistrate  în conturile corespunzătoare (furnizori, bănci, casa etc.)

• operaţiile diverse sunt justificate şi autorizate

• jurnalele sunt corect totalizate şi centralizate

3) Verificarea conturilor de Trezorerie/finanţare – plăţi personal

Plăţi personal

Exhaustivitatea

 

• toate sumele plătite sunt contabilizate

• toate ştatele sunt contabilizate

Realitatea

• numai salariaţii reali ai întreprinderii primesc o remuneraţie

• remuneraţia şefului de întreprindere nu este excesivă

• salariile sunt corect înregistrate

Evaluarea corectă

• salariile şi asimilatele sunt corect evaluate

Perioada corectă

 

• salariile şi asimilatele sunt înregistrate în perioada corespunzătoare prestaţiei reale a serviciului

Imputarea (înregistrarea) corectă

• salariile şi asimilatele s-au înregistrat în conturile corespunzătoare

• operaţiile diverse sunt justificate şi autorizate

• jurnalele sunt corect totalizate şi centralizate

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here