Casa Națională de Sănătate este obligată să trimită anual, tuturor asiguraților, lista cu deconturile efectuate pentru serviciile medicale şi medicamente de care a beneficiat în anul precedent, conform proiectului de lege adoptat definitive, zilele acestea, de Camera Deputaților.

Propunerea legislativă completează art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, “în vederea stabilirii unor modalităţi de comunicare, către asiguraţi, a informaţiilor privind deconturile efectuate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi celelalte servicii la care au dreptul asiguraţii, de care au beneficiat în anul precedent”.

Termenul prevăzut pentru comunicarea acestor informaţi era de 30 de zile în proiectul iniţial, dar deputaţi au modificat perioada la 45 de zile.

Art. 234, alin. (2) – La cerere, casa de asigurări de sănătate la care este luată în evidenţă persoana asigurată, comunică în termen de 45 de zile persoanei asigurate sau reprezentantului legal al acesteia, după caz, lista cu serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu precizarea contravalorii acestora, a furnizorilor care le-au efectuat/eliberat, precum şi a datei efectuării/eliberării acestora.

(3) – Lista cu serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, va putea fi accesată de asigurat şi prin intermediul dosarului electronic al pacientului.

CNAS efectuează, anual sau ori de câte ori este cazul, analize, studii şi prelucrări de date în scopul transparentizării modului în care serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale sunt decontate din bugetul Fondului naţional de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, mai prevede proiectul.

Camera Deputaţilor a fost forul decizional, astfel că proiectul adoptat va modifica legea și va fi pus în aplicare imediat.

Ai nevoie de Legea nr. 95/2006? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here