Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a publicat un ghid al asigurantului cu informații detaliate care se referă la reglementările în vigoare începând cu luna iulie 2021. Serviciile descrise în ghid sunt oferite doar la cabinetele și centrele medicale, laboratoarele de analize, spitalele, farmaciile sau orice alți furnizori de servicii care sunt în contract cu o casă de asigurări de sănătate aflată în subordinea CNAS.

Amintim că pachetele de servicii și Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 sunt cuprinse în Hotărârea nr. 696/2021. 

Aşadar, prima parte a ghidului reprezintă o introducere în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România și oferă informații despre (1) calitatea de asigurat, (2) tipurile de pachete de servicii, (3) drepturile și obligațiile asiguratului și (4) cardul național de sănătate și modalitatea de a intra în posesia sa.

În a doua parte a ghidului sunt detaliate pachetele de servicii pentru persoanele neasigurate și pentru asigurați, pentru fiecare domeniu de asistență în parte, precum și modul prin care pacienții pot beneficia de aceste servicii, cu ce regularitate și pentru ce afecțiuni.

A treia parte a ghidului cuprinde trei teme specifice: (1) măsuri pentru pacienții cu COVID-19, (2) cum pot beneficia asigurații de asistență medicală în alte țări și modul de rambursare a cheltuielilor, (3) programele naționale de sănătate curative derulate de CNAS.

În ghid este subliniat faptul că modalitatea de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate este reglementată de Codul Fiscal, care prevede următoarele: „Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate este de 10% și se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate”.

Categoriile de persoane care beneficiază de asigurare fără plata contribuției includ, fără a se limita la:

• copiii până la vârsta de 18 ani și tinerii cu vârsta între 18-26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu;

• studenții și studenții-doctoranzi care desfășoară activități didactice;

• soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate;

• femeile însărcinate și lăuzele;

• persoanele cu handicap;

• bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni.

Potrivit ghidului, până la finalul lunii în care încetează starea de alertă pentru pandemia COVID-19, toate consultaţiile din pachetul de servicii de bază, respectiv din pachetul minimal de servicii medicale pot fi acordate inclusiv la distanţă, dacă medicul specialist apreciază că acest lucru se poate realiza în beneficiul pacientului.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here