În acest articol analizăm persoanele care sunt asigurate pentru accidentele de muncă, modul de calcul al indemnizației pentru concediile medicale și câteva dintre obligațiile impuse angajatorilor de către Legea nr. 346/2002 – care a fost republicată recent în Monitorul Oficial nr. 251/2014.

Persoane asigurate

Sunt asigurate pentru accidente de muncă și boli profesionale, prin efectul legii, următoarele persoane:
– salariații care desfășoară activitatea în baza unui contract de muncă, respectiv funcționarii publici;
– persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective;
– șomerii, în perioada de desfășurare a unor practici profesionale;
– ucenicii, elevii, studenții, în perioada de practică școlară.

Se pot asigura facultativ, prin semnarea unui contract de asigurare, următoarele categorii de persoane:

– asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari; comanditaţi, administratori sau manageri;
– membri ai asociaţiei familiale; persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente;
– persoane angajate în instituţii internaţionale;
– proprietari de bunuri şi/sau arendaşi de suprafeţe agricole şi forestiere;
– persoane care desfăşoară activităţi agricole în cadrul gospodăriilor individuale sau activităţi private în domeniul forestier;
– membri ai societăţilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultură;
– alte persoane interesate, care îşi desfăşoară activitatea pe baza altor raporturi juridice decât cele menţionate anterior.

Ce beneficii au persoanele asigurate în cazul apariției unui eveniment asigurat?

– reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, reabilitare şi reconversie profesională;
– indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă;
– indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă;
– compensaţii pentru atingerea integrităţii; despăgubiri în caz de deces;
– rambursări de cheltuieli.

Cum se determină baza de calcul pentru stabilirea indemnizației aferente perioadei de concediu medical?

Baza de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, se calculează ca medie a veniturilor brute realizate lunar de către salariat în ultimele şase luni anterioare manifestării riscului, respectiv a veniturilor stipulate în contractele individuale de asigurare, pe baza cărora s-a stabilit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de şase luni, baza de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, o constituie media veniturilor brute realizate lunar, respectiv a veniturilor stipulate în contractul individual de asigurare, pe baza cărora s-a stabilit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o lună, baza de calcul a indemnizaţiilor o constituie venitul lunar brut din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contribuţia.

Cât reprezintă cuantumul indemnizației pentru accidente de muncă și cine suportă costul cu aceasta?

Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din media veniturilor salariale brute realizate în ultimele şase luni anterioare manifestării riscului.
În cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6, cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din media venitului lunar asigurat din ultimele şase luni anterioare manifestării riscului.
Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în cazul urgenţelor medico-chirurgicale este de 100% din media venitului lunar asigurat din ultimele şase luni anterioare manifestării riscului.
Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale se suportă în primele trei zile de incapacitate de către angajator, iar din a patra zi de incapacitate — din contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Care sunt principalele obligații ale angajatorilor?

• Angajatorii au obligația de a comunica asiguratorului accidentele soldate cu incapacitate de muncă sau cu decesul asiguraților. Comunicarea trebuie realizată „de îndată” ce angajatorul a luat la cunoștință de acest eveniment.
• Angajatorii poartă răspunderea pentru asigurarea condițiilor de securitate și sănătate în muncă.
• Angajatorii au obligația să asigure informarea, participarea și colaborarea angajaților pentru aplicarea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale.
——————————(P)——————————
Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.
Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.
Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: All-free-download.com

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Am lucrat cu contract de munca pe Elveția si am căzut la munca in genunchi si m au trimis in medical însă contractul s. A terminat si eu nu ma recuperez mai tre sa fac infiltrații si tratament iar ei nu îmi mai decontează pe motiv ca mi s a terminat contractul. Menționez ca am si raport de accident cu martor. Ce pot face? E corect? Cu mulțumiri

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here