Autoritatea de Supraveghere Financiară schimbă normele și legislația privind sistemul de pensii private obligatorii, Pilonul II, prin trei proiecte separate – proiect privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat, proiect privind comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat și proiect privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat.

Concret, după modificarea recentă a OUG 114/2018, prin aceste proiecte, ASF ia următoarele măsuri:

– elimină prevederile care permit încetarea plății contribuțiilor la Pilonul II și transferul în sistemul public de pensii (Pilonul 1),

– reduce de la 0,5% la 0,1% a comisionului pe care administratorii îl achită către Casa Națională de Pensii Publice din totalul contribuțiilor primite,

– modifică de la 24 la 60 de luni perioada pentru care sunt calculate și publicate ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrare privat.

Astfel, primul proiect modifică mai multe prevederi ale Normei ASF nr. 1/2015, în principal cu prevederi referitoare la:

  •  abrogarea prevederilor referitoare la modalitatea prin care un participant solicită încetarea plății contribuției la un fond de pensii administrat privat;
  •  abrogarea articolelor referitoare la etapele procesului de transmitere a informațiilor, prin intermediul rapoartelor prevăzute de actul normativ, în relația dintre administrator, instituția de evidență și A.S.F., precum și a celor referitoare la modificarea datelor participantului care a solicitat retragerea de la in fond de pensii administrat privat, în Registrul participanților deținut de către CNPP;
  •  eliminarea anexei nr. 2 referitoare la Cererea-cadru privind încetarea plății contribuției la un fond de pensii administrat privat.

Al doilea proiect arată calculul modificat al ratei de rentabilitate.

Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 6. – Pentru calculul ratei de rentabilitate minimă se foloseşte rata medie ponderată ajustată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii, măsurată pe o perioadă de 60 de luni.”

La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 7. – (1) Pentru calculul ratei medii ponderate ajustate de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii administrate privat se folosesc ponderea medie ajustată a fiecărui fond în totalul fondurilor de pensii administrate privat, măsurată pe o perioadă de 60 de luni, precum şi rata de rentabilitate anualizată a respectivului fond, măsurată pe aceeaşi perioadă.”

Ultimul proiect ASF stabilește noul comision de administrare, impus prin Norma ASF nr. 3/2019.

La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

,,(1) Administratorii virează lunar Casei Naționale de Pensii Publice suma reprezentând 0,1 puncte procentuale din cuantumul contribuțiilor plătite, înainte de convertirea acestora în unități de fond, conform art. 86 alin. (1) lit. a) din Lege.”

Această ultimă prevedere se va aplica chiar din luna ianuarie 2020.

Conform datelor publicate de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România, în 2019 a fost realizat în țara noastră un randamant mediu de 11,8%, cea mai mare cifră din ultimii 9 ani, pentru cele 7 fonduri de pensii private obligatorii existente (Pilonul II).

Ai nevoie de  OUG 114/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here