29 Ianuarie, 2020

ASF schimbă norma pentru distribuitorii de asigurări. Diploma de BAC nu va mai fi necesară

Autoritatea pentru Supraveghere Financiară a publicat în dezbatere un proiect de modificare a Normei nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări, care prevede ca diploma de bacalaureat să nu mai fie necesară pentru desfășurarea de activități de sitribuție, fiind înlocuită cu diploma de absolvire a studiilor liceale.

ASF argumentează că activitatea de distribuție trebuie să fie analizată pentru fiecare situație în parte, lăsându-le însă libertatea de a presta servicii și celor care “au părăsit sistemul de educaţie iniţială fără şcolarizarea de bază sau alte calificări şi care doresc să obţină aceste competențe într-o etapă ulterioară a vieţii”. Practic, cu diploma de absolvire, persoanele care doresc să devină distribuitori de asigurări se pot înscrie, ulterior, și la o școală postliceală, și la examenul de bacalaureat, daca au nevoie.

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. I.–Norma Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1089 și 1089 bis din 21 decembrie 2018, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), punctul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„13. distribuţie în baza libertăţii de a presta servicii-activitatea desfăşurată pe teritoriul României de un distribuitor dintr-un stat membru în condiţiile descrise de Comunicarea interpretativă a Comisiei Europene privind libertatea de a presta servicii și interesul general în sectorul asigurărilor 2000/C 43/03, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C43 din 16 februarie 2000; această activitate este diferită de cea desfăşurată printr-o sucursală sau prezență permanentă;”

2. La articolul 2, alineatul (7) se abrogă.

3. La articolul 14 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) să fie absolventă de liceu, cu diplomă de absolvire;”

Proiectul este supus dezbaterii publice pe pagina ASF până la data de 8 decembrie. Dacă va fi adoptată și publicată în Monitorul Oficial, va intra în vigoare chiar la data publicării.


Ai nevoie de Norma nr. 19/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu