Guvernul a aprobat o Ordonanţă de Urgenţă care permite Autorității de Supraveghere Financiară – ASF să blocheze accesul la site-urile entităților neautorizate care oferă servicii de investiții folosind tehnici de înșelare, manipulare și publicitate agresivă.

Această Ordonanță de urgență modifică și completează diverse acte normative, introducând măsuri de prevenire și combatere a publicității și tehnicilor agresive de comunicare utilizate de entitățile neînregistrate în Registrul ASF.

Actul normativ este rezultatul consultărilor ample cu piața de capital, având scopul de a crea un mediu investițional mai sigur și un cadru legal predictibil. Noile reglementări sunt aliniate cu obiectivele Strategiei ASF pentru dezvoltarea pieței de capital 2023-2026, realizată în colaborare cu OCDE. Implementarea acestor obiective este esențială pentru procesul de aderare la OCDE.

Un aspect important al noii ordonanțe este autorizarea ASF de a bloca accesul la site-urile entităților neautorizate care oferă servicii de investiții în mod fraudulos. Acest lucru va crea un mediu mai sigur pentru investitori și va proteja investitorii locali.

De asemenea, ordonanța introduce o modalitate alternativă de finanțare pentru primăriile care au proiecte de dezvoltare prin intermediul pieței de capital, prin emisiunea de obligațiuni adresate tuturor investitorilor. Această măsură va dezvolta piața autohtonă de obligațiuni, va crește transparența emisiunilor municipale și va permite cetățenilor să investească în proiecte locale.

Vezi aici OUG nr. 71/2024

Vez aici alte articole despre ASF

lege6.ro
lege6.ro

După trei decenii de experiență în dezvoltarea soluțiilor juridice, Indaco Systems prezintă lege6.ro, o nouă platformă guvernată de AI, care se auto-îmbunătățește zilnic

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here