Așezările informale, zonele cu zeci de familii care locuiesc fără forme legale, fără utilități, uneori fără acte de identitate, în locuințe improvizate din materiale de construcții vor fi incluse în legile administrației publice, astfel încât autoritățile să poată lua măsuri de sprijin pentru locuitorii acestor așezări. Mai mulți parlamentari din toate formațiunile politice au inițiat un proiect de completare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul pentru ca acest fenomen, al așezărilor informale, ce a apărut în țara noastră încă din anii ’50, să poată fi reglementat clar.

Conform unor statistici efectuate de organizații nonguvernamentale în cursul acestui an doar în 50% din localitățile intervievate din România sunt peste 64.000 familii, adică aproximativ 200.000 persoane care locuiesc în astfel de așezări, la periferia satelor și orașelor, fără acte de proprietate sau autorizații.

Ministerul Dezvoltării va crea un departament special, iar autoritățile locale, primăria, poliția, asistența socială, toate instituțiile își vor lua propriile măsuri pentru ca planul de incluziune al așezării respective să poată fi implementat.

Se introduce un nou articol, art. 19¹:

(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și alte organe ale administrației publice vor coopera cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, oferind informațiile necesare și implementând măsurile ce țin de domeniul lor de competență, astfel încât perimetrele identificate să fie prioritare în cadrul acțiunilor și politicilor publice privind locuirea, accesul la infrastructură, sănătatea publică și siguranța persoanelor. Măsurile prioritare vor viza informarea și implicarea locuitorilor comunităților afectate în procesul de planificare și reglementare, identificarea regimului juridic și economic al terenurilor și realizarea cadastrului general al așezărilor informale, organizarea urbanistică a așezărilor informale, delimitarea spațiilor publice de cele private, furnizarea și asigurarea accesului la servicii publice minimale: apă la sursă publică, electricitate, evacuarea deșeurilor, evacuarea apelor uzate, etc“.

Art. 25 se completează și va avea următorul cuprins:

(3) Consiliul local cooperează cu comisia județeană din cadrul Instituției prefectului și este sprijinit de în activitățile destinate identificării așezărilor informale și regimului juridic și economic al terenurilor, a măsurilor vizând reglemenatrea urbanistică și a implementării acțiunilor necesare pentru limitarea extinderii așezărilor informale și îmbunătățirii condițiilor de viață și siguranță a locuitorilor acestora“.

În cazul identificării unor riscuri naturale sau biologice în zonele în care sunt așezări informale (pericol de inundații, alunecări de teren), locuințele vor fi relocate doar după informarea și consultarea prealabilă a locuitorilor, de către primarul localității sau reprezentanții acestuia.

Reprezentanții ONG-urilor, citați în expunerea de motive a proiectului legislativ, susțin că România este singura țară din UE care condiționează identitatea (deținerea unor documente de identitate definitive) de proprietate (deținerea de acte de proprietate). Celorlalte țări, care nu au această obligativitate, le este mai ușor să implementeze măsuri la nivel local pentru fiecare așezare informală în parte.

Autoritățile care nu vor lua măsurile ce țin de competența fiecăreia pot fi amendate, conform proiectului, cu sume cuprinse între 1.000 și 3.000 lei.

Ai nevoie de Legea nr. 350/2001? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here