Ministerul Apărării Naționale a inițiat un proiect de lege privind pregătirea populației pentru apărare în care se introduce serviciul militar voluntar, deschis atât pentru bărbați, cât și pentru femei. De asemenea, proiectul prevede ca cetățenii români din diaspora să poată fi mobilizați și chemați înapoi în țară, la cererea Parlamentului sau a președintelui, dacă au între 20 și 35 de ani.

Prin introducerea acestui concept, de „militar voluntar în termen” armata are în vedere creşterea cantităţii şi calităţii rezervei de mobilizare, diminuate ca urmare a suspendării, începând cu 1 ianuarie 2007, a serviciului militar obligatoriu. Militarii voluntari în termen vor reprezenta o sursă importantă pentru selecţia rezerviştilor voluntari. De asemenea, se modifică și completează prevederile art. 7, pentru definirea conceptelor de „cetăţean încorporabil”, „cetăţean cu obligaţii militare” şi „recrut”.

Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare

După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul  cuprins:

Art. 31. – (1) Serviciul militar în calitate de militar voluntar în termen se îndeplineşte de către cetăţenii români, bărbaţi şi femei, care au vârsta cuprinsă între 18 şi 51 ani, la solicitarea acestora, potrivit nevoilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale.

(2) Militarii voluntari  în termen au numai gradul de soldat.

(3) Condiţiile de îndeplinire a serviciului militar în calitate de militar voluntar în termen se stabilesc prin lege.

Totodată, proiectul modifică prevederile art. 8 în sensul eliminării perioadei de 6 luni de la dobândirea sau redobândirea cetăţeniei române în care un cetăţean ar fi scutit de îndeplinirea îndatoririlor militare, precum şi pentru reglementarea modului de îndeplinire a obligaţiei constituţionale de apărare a ţării de către toţi cetăţenii români, indiferent de modul de dobândire a cetăţeniei. Cetățenii români care au efectuat serviciul militar în alte state vor avea recunoașterea perioadei, a gradului și tuturor onorurilor acordate. La art. 14 se prevede includerea în categoria rezerviştilor a cetăţenilor români care au îndeplinit serviciul în calitate de poliţişti – funcţionari publici cu statut special, avându-se în vedere modul de completare cu resurse umane a structurilor de poliţie, potrivit organizării la război.

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate, respectiv cei plecaţi temporar în străinătate, îşi exercită dreptul şi obligaţia constituţională de a apăra ţara, conform prevederilor nou introduse, la art.  81. Cei care sunt chemaţi în caz de urgenţă, asediu, mobilizare sau în situația de stare de război, au termen 10 zile de la momentul în care sunt citaţi, să se prezinte la centrul militar.

Art. 81. – (1) Cetăţenii încorporabili, rezerviştii voluntari şi rezerviştii au obligaţia de a se prezenta la locul, data şi ora prevăzute în ordinul de chemare. 

(2) Prin excepţie de la alin. (1), la instituirea stării de asediu sau la declararea stării de mobilizare sau a stării de război cetăţenii încorporabili cu domiciliul în România, plecaţi temporar în afara ţării, au obligaţia de a se prezenta, în termen de maximum 10 zile de la data notificării, la centrele militare în evidenţa cărora se află, în vederea îndeplinirii serviciului militar pe bază de conscripţie.

 (3) Prin excepţie de la alin. (1), la instituirea stării de urgenţă, a stării de asediu ori la declararea stării de mobilizare sau a stării de război, rezerviştii voluntari şi rezerviştii cu domiciliul în România, plecaţi temporar în afara ţării, au obligaţia de a se prezenta, în termen de maximum 10 zile de la data notificării, la structurile din cadrul instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, în vederea îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist concentrat sau mobilizat.

(4) Prin notificare, în sensul alin. (2) şi (3), se înţelege înştiinţarea în scris, la domiciliul din România, prin ordin de chemare, a celui în cauză cu privire la obligativitatea prezentării la centrele militare sau la structurile din cadrul instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale în vederea îndeplinirii serviciului militar.

(5) Cetăţenii încorporabili şi rezerviştii care nu au domiciliul în ţară, precum şi persoanele prevăzute la alin. (2) şi (3) care nu au putut fi notificate, au obligaţia ca în termen de maximum 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii Parlamentului privind declararea stării de mobilizare sau a stării de război, precum şi a decretului Preşedintelui României privind declararea stării de mobilizare sau instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă să contacteze centrul militar în evidenţa cărora se află cu privire la modalitatea de îndeplinire a serviciului militar.

Potrivit Institutului Naţional de Statistică, în ultimii 10 ani au plecat temporar din ţară peste o jumătate de milion de bărbaţi cu vârste cuprinse între 20 şi 35 de ani, iar alţi aproximativ 100.000, din aceeaşi categorie vizată de MApN, s-au stabilit definitiv în străinătate.

Ministerul Apărării ar putea să plătească voluntariatul ca să convingă mai mulţi români să se înscrie. Angajatorii vor fi obligați să țină evidența persoanelor încorporabile, să le păstreze locul de muncă pe perioada serviciului militar și să anunțe centrele militare despre orice schimbare intervenită în datele de evidență militară a acestor persoane.

Proiectul iniţiat de Ministerul Apărării este în dezbatere publică.

Sursa: Ministerul Apărării Naţionale


Ai nevoie de Legea nr. 446/2006? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here