Actul normativ analizat astăzi, Ordin ANAF nr. 167 din 30 Ianuarie 2019, se adresează operatorilor economici ce nu se încadrează în categoria de risc fiscal ridicat, ce doresc să se înregistreze în scopuri de TVA. 

Aceștia vor putea să obțină codul de înregistrare în scopuri de TVA chiar în ziua depunerii documentației. În acest sens, vor transmite electronic o declarație pe propria răspundere al cărui format a fost adoptat prin prezentul ordin. 

Declarația se semnează olograf, este scanată și arhivată în fișier de tip zip, anexă la formularul pdf inteligent comunicat către ANAF. 

Astfel, declarația de mențiuni formular 010 se va depune împreună cu dovada transmiterii declarației pe propria răspundere, iar în aceeași zi va fi emisă decizia de înregistrare în scopuri de TVA. 

Foarte important: în termen de 15 zile vor fi efectuate analize de risc asupra documentelor depuse, iar dacă declarațiile nu sunt corecte sau nu reflectă realitatea, se va trece la o inspecție efectuată de direcția Antifraudă. 

Formatul declarației pe propria răspundere conține declarații și informații similare cu cele deja existente și în perioada anterioară, când se stabilea riscul fiscal, dintre care amintim:

– Persoana fizică ce reprezintă societatea în calitate de administrator, asociat sau acționar, să nu fi fost participant la alte societăți aflate în insolvență, cu datorii fiscale restante mai mari de 50.000 lei.

– Persoana fizică solicitantă, reprezentantă a societății, să nu aibă înscrise în cazierul fiscal, infracțiuni de natură fiscală. 

Declarația trebuie dată de administratori sau de către asociați ce dețin mai mult de 25% din capitalul social. 

Apreciem pozitive efectele acestui act normativ, ce reduce perioada birocratică de obținere a unei înregistrări în scopuri de TVA.

Ai nevoie de Ordin ANAF nr. 167/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here