13 Decembrie, 2018

Aplicarea sistemului TVA la încasare devine opţională de la 1 ianuarie 2014! Cum se face trecerea?

Începând cu data de 1 ianuarie 2014, persoanele impozabile pot opta pentru trecerea de la aplicarea obligatorie la aplicarea opţională a sistemului TVA la încasare, conform unui act normativ publicat recent în Monitorul Oficial.

Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2013 este actul normativ care introduce noile prevederi privind aplicarea opţională a sistemului TVA la încasare.

În momentul de faţă, sistemul TVA la încasare se aplică persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent este sub plafonul de 2.250.000 de lei, dar şi persoanelor impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic curent.

TRECEREA DE LA APLICAREA OBLIGATORIE LA CEA OPŢIONALĂ

Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 111/2013, persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare:

a) pot să aplice în continuare sistemul TVA la încasare (fără să depună vreo notificare);

b) pot să solicite (în cursul anului 2014) să fie radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Acest lucru se face prin depunerea unei notificări la organul fiscal competent. Astfel, organul fiscal competent operează radierea din Registru începând cu data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea;

Notă: Persoanele impozabile trebuie să aplice sistemul TVA la încasare până în momentul radierii.

Notă: Această prevedere nu se aplică în situaţia persoanelor impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului 2014 şi care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. Acestea vor fi obligate să aplice sistemul respectiv cel puţin până la încheierea anului 2014, exceptând cazul în care depăşesc plafonul de 2.250.000 de lei.

c) sunt obligate să depună la organul fiscal competent (până pe 25 ianuarie 2014) o notificare în situaţia în care au depăşit plafonul de 2.250.000 de lei în ultima perioadă fiscală a anului 2013, în vederea radierii din Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare.

În actul normativ mai este precizat că, atât în cazul celor care vor aplica în continuare sistemul TVA la încasare, cât şi în cazul celor care vor ieşi din sistem, pentru operaţiunile al căror fapt generator de taxă a intervenit până pe 31 decembrie 2013 (inclusiv) şi pentru facturile emise înainte de această dată, în situaţia în care cea de-a 90-a zi calendaristică de la data emiterii facturii sau de la termenul-limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii este ulterioară datei de 31 decembrie 2013, exigibilitatea taxei intervine la data încasării totale sau parţiale a contravalorii bunurilor livrate/serviciilor prestate.

Prevederile privind trecerea de la aplicarea obligatorie la aplicarea opţională a sistemului TVA la încasare vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2014.
 
comentarii

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu