Organizator: World Trade Institute Bucharest
Data: 7 – 10 octombrie 2013
Locul de desfăşurare: World Trade Center, Bucureşti
Lectori: Georgeta PETRE, Alexandra LAZĂR
Seminar adresat economiştilor din entităţile care sunt obligate să întocmească situaţii financiare anuale în baza Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), economiştilor din entităţile ale căror valori mobiliare urmează să fie tranzacţionate, precum şi altor persoane care doresc să cunoască implicaţiile aplicării IFRS asupra poziţiei financiare şi performanţei entităţilor pe care le reprezintă.
TEMATICA
Programul este structurat în mai multe module şi are un pronunţat caracter practic.
Vor fi prezentate Standardele Internaţionale de Raportare Financiară care tratează principalele elemente de active, datorii şi capitaluri proprii, respectiv venituri şi cheltuieli. Se vor pune în evidenţă prevederile cuprinse în IFRS şi OMFP nr. 3055/2005, cu sublinierea diferenţelor dintre acestea.
Prezentarea legislaţiei care reglementează aplicarea IFRS de către operatorii economici

Conducerea contabilităţii în condiţiile aplicării IFRS

Prezentarea IFRS care tratează principalele elemente de active, datorii, capitaluri proprii, venituri şi cheltuieli

Aplicarea pentru prima dată a IFRS. Prezentarea IFRS 1 „Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară”

Trecerea de la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, la IFRS

Întocmirea situaţiilor financiare anuale IFRS. Aprobarea şi publicarea acestora
ÎNSCRIERI: Mail: wtib@wtib.ro / Fax: (021) 319 12 96
PERSOANA DE CONTACT: Silvan CONSTANTIN – Mobil: 0724 413 568 / Tel: (021) 202 43 25

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here