Organizator: World Trade Institute Bucharest

Data: 18 – 20 octombrie 2013

Locul de desfăşurare: Hotel Rozmarin, Predeal

Lectori: Georgeta PETRE, Alexandra LAZĂR

Seminarul se adresează economiştilor din entităţile care, potrivit Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, sunt obligate să întocmească situaţii financiare anuale în baza Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). De asemenea, seminarul se adresează economiştilor din entităţile ale căror valori mobiliare urmează să fie tranzacţionate, precum şi altor persoane care doresc să cunoască implicaţiile aplicării IFRS asupra poziţiei financiare şi performanţei entităţilor pe care le reprezintă.

TEMATICA

Programul este structurat în trei module a câte patru ore fiecare şi are un pronunţat caracter practic.

Informaţiile transmise participanţilor le asigură acestora nu doar familiarizarea cu termenii şi conceptele IFRS, dar şi înţelegerea implicaţiilor trecerii la IFRS, prin prezentarea comparativă a tratamentelor contabile IFRS/ OMFP nr. 3.055/2009.

  • Prezentarea legislaţiei care reglementează aplicarea IFRS de către operatorii economici
  • Conducerea contabilităţii în condiţiile aplicării IFRS
  • Aplicarea pentru prima dată a IFRS
  • Trecerea de la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, la IFRS
  • Întocmirea situaţiilor financiare anuale IFRS. Aprobarea şi publicarea acestora

ÎNSCRIERI: Mail: wtib@wtib.ro / Fax: (021) 319 12 96

PERSOANA DE CONTACT: Silvan CONSTANTIN – Mobil: 0724 413 568 / Tel: (021) 202 43 25

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here