Senatul va dezbate, ca primă camera sesizată, o propunere de completare a OUG nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului unic pentru apeluri de urgență, prin instituirea unor forme agravante de “apel abuziv” și “mesaj agresiv”, care pot bloca accesul la system pentru persoanele aflate în dificultate reală.

Astfel, față de persoanele care apelează abuziv sau transmit mesaje abuzive de natură a bloca liniile de acces către numerele 112, 113 şi 114, se propune instituirea măsurii restricţionării accesului la SNUAU de la respectivele posturi telefonice.

Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

La alineatul (1) al articolului 3, după litera e) se introduce o nouă literă, lit. e1, având următorul cuprins:

„e1) apelare agresivă – apelarea abuzivă efectuată de cel puţin 10 ori într-un interval de mai puţin de 15 minute a numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112;”

  1. La alineatul (1) al articolului 3, după litera h) se introduce o nouă literă, lit. h1, având următorul cuprins:

„h1) mesaj agresiv – transmiterea de mesaje abuzive efectuată de cel puţin 10 ori într-un interval de mai puţin de 15 minute la numărul 113 ori la numărul 114;” 

Procedura prin care se va restricționa sau revoca restricționarea accesului la sistemul de urgență va fi elaborate de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii şi va fi obligatorie pentru toţi operatorii de servicii de telefonie.

După art. 32 se introduce un nou articol, art. 321, având următorul cuprins:

„Art. 321

(1)      Apelul agresiv şi mesajul agresiv atrag restricţionarea accesului la SNUAU a postului telefonic respectiv, cu efect imediat.

(2)      Restricţionarea accesului la SNUAU în situaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează de către operatorii care furnizează servicii de telefonie.

(3)      Revocarea restricţionării accesului la SNUAU a postului telefonic căruia i s-a aplicat măsura prevăzută la alin. (1) se realizează de către operatorul care furnizează serviciul de telefonie postului telefonic respectiv numai după identificarea persoanei responsabile de transmiterea apelului agresiv sau a mesajului agresiv care a atras măsura restricţionării şi aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 32, alin. (1), lit. a).

(4)      Restricţionarea accesului la SNUAU se notifică de îndată postului telefonic căruia i s-a aplicat măsura prin mesaj vocal şi scris, dacă este posibil, de către operatorul de telefonie care a aplicat-o.

De asemenea, proiectul prevede obligația comercializării pe teritoriul României doar a telefoanelor mobile care au pre-instalată aplicaţia unică realizată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru apeluri şi mesaje de urgenţă. Aplicaţia unică este proprietatea STS, dar se distribuie gratuit astfel încât să poată fi instalată pe toate telefoanele mobile ce urmează să fie comercializate pe teritoriul României.

Dacă va fi adoptată și de Camera Deputaților, forul decizional, proiectul are ca termen perioada de 12 luni, necesară pentru a se putea asigura pre-instalarea pe telefoanele mobile a aplicaţiei STS și a elaborării normelor ANCOM.

Ai nevoie de O.U.G. nr. 34/2008? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here