Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) lansează primul Apel pentru Cereri de finanţare din cadrul Fondului pentru Relaţii Bilaterale.
Ca parte integrantă a Fondului ONG, acesta are drept scop creşterea cooperării între ONG-urile din România şi din statele donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein), îmbunătăţirea cunoaşterii şi înţelegerii reciproce şi împărtăşirea rezultatelor activităţilor lor.

Obiectivul acestui Apel este să sprijine organizaţiile neguvernamentale din România în căutarea unor parteneri din statele donatoare, dezvoltarea unor parteneriate sustenabile şi pregătirea de aplicaţii pentru proiecte bilaterale, în cadrul Fondului ONG.

În ce priveşte beneficiarii eligibili, finanţările se adresează parteneriatelor formate din asociaţii, fundaţii sau federaţii din România şi ONG-uri sau entităţi publice din statele donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

Valoarea finanţării este de maximum 4.000 euro, cu o limită de cel mult 2.000 euro/participant/călătorie.


Termenul de depunere a cererilor de finanţare este 31 mai 2013.

Finanţarea se face de către Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), prin Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC), Fundaţia pentru Parteneriat (FP) şi Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi (CRCR).

Apelul de cereri de proiecte îsi propune să creeze sau să consolideze bazele pentru colaborări prezente sau viitoare şi să sprijine elaborarea unor aplicaţii pentru următoarele apeluri de proiecte care se vor lansa în cadrul programului Fondul ONG, pentru următoarele componente:

1. Implicare, cu subcomponentele:
– participare la luarea deciziilor şi implicare comunitară;
– voluntariat;
– încurajarea valorilor democratice.
2. Justiţie socială, cu subcomponentele:
– dezvoltarea comunităţilor rurale interetnice;
– combaterea inegalităţilor sociale, a sărăciei şi excluziunii.
3. Dezvoltare durabilă
4. Servicii sociale şi de bază
5. Dezvoltarea capacităţii ONG-urilor – Coaliţii şi reţele, cu subcomponentele:
– sprijin pentru coaliţii şi reţele la nivel regional şi national şi pentru think tank;
– sprijin pentru iniţiative care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în România şi creşterea reprezentării sectorului neguvernamental;
– consolidarea bazei de membri şi voluntari ai organizaţiilor neguvernamentale şi creşterea participării membrilor/voluntarilor în activităţile organizaţiilor.
Sunt eligibile activităţi care urmăresc dezvoltarea unor parteneriate bilaterale, prin sprijinirea lucrului împreună şi a schimbului de cunoştinţe, interese şi experienţe pe idei specifice de proiecte, între ONG-uri din România şi parteneri din statele donatoare.
Interesează, de asemenea, activităţi care urmăresc identificarea unor parteneri suplimentari pentru dezvoltarea unor proiecte în parteneriat, prin participarea la întâlniri, conferinţe, vizite de studiu, vizite, evenimente organizate de către (potenţiali) parteneri din statele donatoare.
Pachetul de documente ce conţine Ghidul Solicitantilor şi anexele acestuia este disponibil pe acest site.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here