17 Septembrie, 2019

Apel de depuneri proiecte pentru accesare fonduri nerambursabile prin POR 2014-2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru anunță că cele șase municipii reședință de județ din Regiunea Centru au la dispoziție 16 luni și 177,84 milioane euro fonduri nerambursabile pentru a solicita finanțare pentru dezvoltarea orașelor. 

Prin 4 priorități de investiții și cinci obiective specifice, Axa prioritară 4 a Programului Operațional Regional 2014-2020, a fost deschisă depunerii de cereri de finanțare, iar proiectele prin care se pot cere fonduri de către primăriile municipiilor Alba Iulia, Brașov, Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Sibiu și Târgu Mureș se pot depune în perioada 21 august 2017 — 31 decembrie 2018.

Cele șase municipii vor putea solicita fondurile doar dacă au elaborat la nivel de municipiu sau zonă metropolitană, o Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană și un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă. Aceste două documente reprezintă condiția de bază principală pentru acordarea finanțării pe această axă. Atât Strategia, cât și Planul se depun la sediul ADR Centru din Alba Iulia, de către municipiile ce doresc finanțare, într-o etapă premergătoare depunerii cererilor de finanțare. Perioada de depunere a acestor documente a fost lansată în februarie 2017, urmând a se încheia în 21 august 2017.

Pe parcursul lui 2016 și 2017, experții ADR Centru au desfășurat o serie de întâlniri la nivelul fiecărui municipiu sau la nivel regional, pentru a discuta elementele cuprinse în strategii și în planurile de mobilitate urbană. Am discutat cerințele de bază impuse de program și ghiduri, corelate cu nevoile municipiilor și ideile de proiecte, fundamentarea investițiilor propuse în cadrul Planurilor de Mobilitate Urbană. În cadrul întâlnirilor, am convenit cu reprezentanții primăriilor, urgentarea elaborării și aprobării SIDU și PMUD la nivelul fiecărei municipalități, precum și identificarea proiectelor prioritare, iar ulterior am demarat procesul de pregătire al acestor proiecte. Deși până la acest moment municipiile nu au reușit să depună nici o Strategie sau Plan, avem angajamentul lor că documentele sunt pregătite urmând a fi depuse în termen. În momentul de față se află în faza de verificare preliminară aceste documente pentru 4 municipii.‘, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

O altă condiție impusă de ghid pentru a putea solicita finanțare este ca proiectele depuse să fie combinate pe cele 4 obiective tematice, municipiile selectând domeniile relevante pentru dezvoltarea orașului. În acest sens, proiectele trebuie să urmărească o economie cu emisii reduse de carbon; conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor; promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei și a discriminării și investiții în educație; formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții. Municipiile au posibilitatea să își stabilească domeniile pe care intenționează să le dezvolte, din cele cinci obiective specifice aferente Axei prioritare 4, obiectivul de mobilitate urbană durabilă fiind obligatoriu pentru municipii, iar celelalte sunt opționale. Obiectivele care nu sunt obligatorii pot fi negociate între municipii, la nivel regional, dacă vor să cedeze în integralitate alocările pentru celelalte obiective specifice pe care nu doresc să depună fișe.

Regăsiți mai jos fișe pentru fiecare obiectiv specific, cu descrierea acestuia și activitățile eligibile spre finanțare. Ghidul solicitantului, formularele și alte informații le găsiți la link: http://regio-adrcentru.ro/por-2014-2020/2014-prezentare-program/2014-axa-4/.

La nivelul Regiunii Centru, Axa 4 se adresează exclusiv municipiilor reședință de județ, care vor trebui să realizeze Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU), condiție obligatorie pentru obținerea finanțărilor nerambursabile în domeniul dezvoltării.

De asemenea, pe lângă acest document strategic, municipiile mai au nevoie și de un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), în special pentru obținerea finanțării pe prioritatea de investiții 4.1 — mobilitate urbană, care are o alocare de 80% din Axa Prioritară 4. Pe lângă aceste documente strategice este necesară și elaborarea unui plan de investiții, denumit Document Justificativ pentru FESI 2014-2020, care cuprinde modul de implementare a SIDU și lista proiectelor prioritare care vor fi finanțate prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020.

4.1 — Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă — mobilitate urbană.
Alocare la nivelul Regiunii Centru: 143,40 milioane euro
Valoarea minimă eligibilă/proiect: 1.000.000 euro;
Valoarea maximă eligibilă/proiect: 20.000.000 euro;

4.2 — Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului
Alocare la nivelul Regiunii Centru: 15,93 milioane euro
Valoarea minimă eligibilă/proiect: 100.000 euro;
Valoarea maximă totală/proiect: 5.000.000 euro.

4.3 — Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale
Alocare la nivelul Regiunii Centru: 8,13 milioane euro
Valoarea minimă eligibilă/proiect: 100.000 euro;
Valoarea maximă totală/proiect: 5.000.000 euro;

4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă — creșe și grădinițe
Alocare la nivelul Regiunii Centru: 7,32 milioane euro
Valoarea minimă eligibilă/proiect: 100.000 euro;
Valoarea maximă eligibilă/proiect: 6.700.000 euro, nu se va depăși echivalentul a 30 mil. lei

4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă — licee tehnologice
Alocare la nivelul Regiunii Centru: 3,06 milioane euro
Valoarea minimă eligibilă/proiect: 100.000 euro;
Valoarea maximă eligibilă/proiect: 6.700.000 euro, nu se va depăși echivalentul a 30 mil. lei

Ai nevoie de Ordinul nr. 760/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului operațional regional 2014-2020? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Florin Amariei

Florin Amariei este un tânăr pasionat de politică, gaming și mașini. Cel mai mult îi place însă să urmărească cele mai noi schimbări legislative din țară și străinătate.

Fara comentarii

Scrie un comentariu