Sistemul interactiv “Expert”, lansat de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, permite potenţialilor beneficiari ai fondurilor europene să verifice eligibilitatea investiţiei propuse, în vederea accesării fondurilor europene nerambursabile acordate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013.

Cei care doresc să depună un proiect de investiţii pentru sesiunea din iunie 2013 a Măsurii 121 – Modernizarea exploataţilor agricole, dedicată fermelor de familie cu dimensiuni între 2 şi 50 UDE, pot beneficia de suport online pe site-ul APDRP în vederea identificării facile a investiţiilor eligibile şi a condiţiilor de accesare.
„Sistemul Expert” presupune completarea unui chestionar online, în urma căruia beneficiarii vor putea identifica măsura de finanţare din PNDR pe care o pot accesa, investiţiile eligibile, documentele necesare întocmirii proiectului, precum şi o estimare a punctajului pe care l-ar putea obtine investiţia propusă.

Pe lângă cei care vor să depună un proiect de investiţii, în sesiunea din iunie a Măsurii 121, „Sistemul Expert” vine şi în ajutorul celor care vor să depună proiecte de investiţii prin Grupurile de Acţune Locală (GAL-uri).

În scurt timp, tot pe pagina oficială de internet a APDRP, vor fi disponibile alte două sisteme de consiliere online („Tutoriale” şi „Simulări”) cu ajutorul cărora potenţialii beneficiari sunt informaţi în mod interactiv despre modalitatea de întocmire a cererilor de finanţare, a cererilor de plată şi derularea proiectelor finanţate prin PNDR.

Sistemele de consiliere online vor fi adaptate şi pentru următoarea perioadă de programare financiară 2014 – 2020.

Suportul online oferit de APDRP este parte a proiectului P006/2012 „Informarea potenţialilor beneficiari ai PNDR şi dezvoltarea sistemului informatic de gestiune şi instruire a angajaţilor”, Componenta 1 „Elaborarea sistemului expert şi a tutorialelor pentru informarea potenţialilor beneficiari ai PNDR prin intermediul portalului web” finanţat prin Măsura 511 – Asistenţa Tehnică a PNDR.

Sursa: Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

***
• Măsura 121 are ca obiective specifice: introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare; creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite; sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.
Obiectivele operaţionale se referă la: promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal şi de creştere a animalelor pentru realizarea de construcţii noi şi/sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc.
• Unitatea de dimensiune economică (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute a exploataţiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unităţi de dimensiune economică este de 1.200 Euro, conform MBS (Marja Brută Standard) 2008, cu coeficienţi diferiţi, pe produse, în sectorul vegetal şi zootehnic. Detalii privind calculul UDE pentru Măsurile 112, 121 şi 141 găsiţi în:
– Nota de clarificări emisă de PNDR, la adresa aceasta;
– Nota privind utilizarea coeficienţilor de calcul a unităţii de dimensiune economică (UDE) pentru măsurile 112 “Instalarea tinerilor fermieri”, 121 “Modernizarea exploataţiilor agricole” şi 141 “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” aferenţi Marjei Brute Standard 2008, la adresa aceasta.
• Grupurile de Acţiune Locală (GAL) sunt entităţi ce reprezintă parteneriate public-private, constituite din reprezentanţi ai sectorului public, privat şi civil, desemnaţi dintr-un teritoriu rural omogen, care îndeplinesc o serie de cerinţe privind componenţa, teritoriul acoperit şi care vor implementa o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului. O listă a Grupurilor de Acţiune Locală autorizate, cu date de contact, găsiţi la adresa aceasta.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here