Hotărârea nr. 355/2023 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 este în vigoare de la 24 aprilie 2023.

Ordonanţa defineşte echipamente nesupravegheate în care se vor include case de marcat. Acestea sunt dispozitivele de tipul automatelor comerciale, care funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, prin intermediul cărora se comercializează cu amănuntul produse alimentare şi/sau nealimentare sau se prestează servicii direct către populaţie. Intră în categoria echipamentelor nesupravegheate şi dispozitivele prin intermediul cărora se încasează contravaloarea serviciilor în regim de «autoservire», cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, cele prestate în spălătoriile auto şi în staţiile automate de spălare articole textile.

Nu sunt considerate echipamente nesupravegheate dispozitivele de tipul automatelor comerciale, prin intermediul cărora se comercializează cu amănuntul produse alimentare şi/sau nealimentare sau se prestează servicii direct către populaţie, care nu sunt dotate constructiv cu o unitate de control.

Hotărârea stabilește, în principal, reglementarea următoarelor aspecte:

  • configurația, precum şi caracteristicile tehnice şi funcționale ale aparatelor de marcat electronice fiscale dedicate echipamentelor nesupravegheate de tipul automatelor comerciale care funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, în vederea testării și avizării acestora de către ICI București;
  • funcțiile interzise specifice pentru aceste dispozitive;
  •  posibilitatea ca aparatele de marcat să fie alimentate cu energie electrică de joasă tensiune, direct din automatele comerciale;
  • situațiile noi în care aceste aparate de marcat se blochează automat.

De asemenea, au fost definite echipamentele nesupravegheate ca fiind dispozitive de tipul automatelor comerciale prin intermediul cărora se comercializează cu amănuntul produse alimentare și/sau nealimentare sau se prestează servicii direct către populație;
În vederea aplicării unitare, la nivelul unităților teritoriale ale ANAF, a dispozițiilor care permit organului fiscal să solicite la fiscalizarea unui aparat de marcat electronic fiscal și a altor documente, în afara celor expres prevăzute la nivelul Hotărârii Guvernului nr. 479/2003, se precizează faptul că documentele care pot fi solicitate  se stabilesc prin ordin al președintelui ANAF.

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile legale referitoare la procedura de avizare tehnică, precum și cea de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale întrucât acestea vizează aparatele de marcat cu rolă jurnal (aparate vechi), semnarea și ștampilarea, de către emitent, a bonurilor fiscale emise de casele de schimb valutar, etc.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here