Un document de poziţie din partea Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), dat publicităţii pe 9 aprilie a.c.,  apreciază că dezbaterile ocazionate de alegerile locale şi generale trebuie să ofere mediului de afaceri şi cetăţenilor, o perspectivă cât mai clară a viitoarelor măsuri de natură economică avute în vedere de administraţiile locale, administraţia centrală şi Parlament.

În vederea facilitării unor comparaţii cât mai rapide a propunerilor ce se lansează spre a fi discutate în spaţiul public, AOAR propune un număr de teme de maxim interes pentru mediul de afaceri.

AOAR solicită ca propunerile ce urmează a fi făcute de reprezentanţii partidelor politice, la nivel local şi central, să fie exprimate şi valoric cu indicarea surselor financiare ce urmează a fi utilizate la punerea în practică a acestora.

AOAR propune ca, la nivel naţional, Biroul Electoral Central să dispună de un Consiliu Economico-Financiar căruia să-i fie transmise oficial, până la o dată stabilită de Guvern (Parlament) propunerile de natură economico-financiară, asumate de formaţiunile politice ce se vor înscrie pentru alegerile generale din noiembrie 2012. Comitetul Economico-Financiar ar urma să se pronunţe public (prin rapoarte, comunicate etc.) asupra acestor măsuri, a fezabilităţii lor economice, oferind alegătorilor motivaţii pro şi contra, argumente esenţiale pentru a creşte gradul general de informare a alegătorilor.

AOAR propune, de asemenea, constituirea la nivelul Parlamentului a unei comisii care să sintetizeze şi să evalueze continuu, impactul bugetar al tuturor iniţiativelor parlamentare ce vor mai fi iniţiate spre a fi aprobate în perioada aprilie-octombrie 2012. Lunar, Parlamentul ar urma să facă publice concluziile evaluărilor făcute de comisia de analiza a impactului economic al iniţiativelor înaintate Parlamentului.

AOAR realizează, astfel, o schiţă de proiect de teme economice pentru candidaţii la alegerile din acest an.

La nivel judeţean, candidaţii pentru consiliul judeţean, preşedinte sau consilieri, ar trebuie să prezinte:

– propuneri pentru realizarea a cel puţin 5 proiecte în partenariat public-privat;

– echilibrarea bugetului judeţean în 5-10 ani; propuneri de măsuri pentru echilibrare;

– iniţiative pentru creşterea cu cel puţin 20% a numărului locurilor de muncă la nivel judeţean;

– iniţiative locale vizând stimularea afacerilor (taxe, impozite locale, asigurare spaţii, utilităţi ş.a.),

educaţie antreprenorială la nivel local.

În perspectiva alegerilor la nivel naţional (Parlament/program de guvernare), angajamentele economico-financiare ar trebui să vizeze:

– politica fiscală în următorii 4 ani : impozitare muncă, capital, mediu, avere, energie; impozitare cu cotă unică (adevărată) sau impozitare progresivă cu deductibilităţi;

– domenii/măsuri de stimulare a creşterii economice cu cel puţin 40% în următorii 4 ani (priorităţi: exploatare intensivă resurse naturale neregenerabile, dezvoltare agresivă a sectorului energetic, dezvoltare în sectorul agricol (agricultură şi industrie alimentară), alte sectoare industriale prioritare, 10 proiecte de importanţă naţională, realizabile în partenariat public-privat;

– strategie de susţinere a pătrunderii companiilor româneşti pe pieţe cu risc politic cum sunt Libia, Irak, Egipt ş.a. (pieţe tradiţionale ale României înainte de 1990);

– formarea de personal înalt calificat, la nivelul tuturor formelor de pregătire, precum şi stimularea dezvoltării de locuri de muncă ce presupun calificări/specializări superioare, pentru a creşte numărul de angajaţi cu venituri superioare;

– flexibilizarea în continuare a pieţei forţei de muncă, stimularea remunerării competenţei şi în general capacitatea de a munci, indiferent de sex, vârstă (pensionari/tineri), domeniu de activitate şi formă de activitate;

– politica de dezvoltare echilibrată, raţionala şi în corelaţie cu potenţialul/diversitatea resurselor României a producţiei de energie electrică (reducerea importanţei energiei nucleare, limitarea proiectelor eoliene, solare ş.a.); independenţă energetică prin reducerea la jumătate a consumului de energie/unitate de PIB, alături de dezvoltarea (generalizarea la nivel naţional) a soluţiilor utilizând energie din surse regenerabile;

– politica de dezvoltare a infrastructurii (rutiere, căi ferate, aero, navale, fluviale, portuare);

– politica de stimulare a industriilor inovative, cu prioritate a tehnologiei informaţiei (informatizarea completă în 4 ani a funcţionării administraţiei centrale/asigurarea portabilităţii bazelor publice de date;

– politica în domeniul sănătăţii ca echilibru între sănătatea publică şi dezvoltarea industriei private de sănătate;

– programarea bugetului UE 2014-2020 la nivel de regiune de dezvoltare, independent de organizarea teritorială.

AOAR apreciază că, prin punerea în practică a acestor propuneri, mediul economic din România va putea să obţină o imagine mai bună a viitoarei evoluţii a economiei în anul 2013.

AOAR consideră că măsurile propuse asigură un minim de transparenţă şi realism pentru angajamentele de natură economică a politicienilor, limitând excesele şi populismul unor promisiuni electorale nesustenabile economic sau neconforme cu tratatele şi convenţiile europene asumate de România ca stat membru UE.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here