Formularea a intrat astfel în uz, deşi este incompletă, fiind vorba despre creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe prin mai multe lucrări care concură la acest obiectiv.

Care este contribuţia proprietarilor la realizarea lucrărilor?

Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2009 care constituie temeiul legal a fost publicată în Monitorul oficial nr. 155/2009, suferind o serie de modificări şi completări ulterioare.

Lucrările de intervenţie eligibile în sensul actului normativ, sunt:

 • lucrări de reabilitare termică a anvelopei;
 • lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire;
 • lucrări de reabilitare termică a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
 • instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile.

Lucrările de reabilitare termică a anvelopei cuprind: izolarea termică a faţadei, izolarea termică a faţadei, închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, izolarea termică a planşeului peste subsol.

Odată cu executarea lucrărilor de intervenţie principale pot fi eligibile şi lucrări conexe, în condiţiile în care acestea se justifică din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi, după caz, în auditul energetic, detaliate de actui normativ.

Contractul de mandat cu asociaţia de proprietari

Asociaţiile de proprietari din blocurile de locuinţe identificate şi inventariate sunt înştiinţate de către coordonatorii locali asupra posibilităţii de înscriere în programul local.

Odată cu înştiinţarea, coordonatorul local transmite şi proiectul de contract de mandat semnat de acesta, în două exemplare originale, în vederea semnării de către asociaţia de proprietari.

Contractul de mandat are drept scop mandatarea coordonatorului local de către asociaţia de proprietari în vederea stabilirii măsurilor şi acţiunilor ce se impun, în condiţiile şi cu respectarea prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe.

Prin contractul de mandat se prevăd obligaţiile părţilor, precum şi alte clauze asupra cărora părţile convin.

Asociaţiile de proprietari înştiinţate se pot înscrie în programul local prin solicitare scrisă înregistrată la coordonatorul local în a cărui arie de competenţă este amplasat blocul de locuinţe.

Solicitarea asociaţiei de proprietari este însoţită de:

 • contractul de mandat semnat;
 • hotărârea privind înscrierea în programul local, adoptată în adunarea generală cu acordul majorităţii proprietarilor, membri ai asociaţiei de proprietari, însoţită de tabelul nominal din care să rezulte acordul scris al acestora;
 • lista proprietarilor din imobil.

Cum se face finanţarea lucrărilor?

Ordonanţa prevede trei căi de finanţare. Regula generală, prevăzută de art. 13 din OUG nr. 18/2009 prevede că finanţarea executării lucrărilor de intervenţie se asigură astfel:

 • 50% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
 • 30% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite;
 • 20% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite. Finanţarea executării lucrărilor de intervenţie din această cotă se asigură de către asociaţia de proprietari pe durata executării lucrărilor de intervenţie, în baza situaţiilor de lucrări.

Finanţare prin fonduri structurale. Prin excepţie, finanţarea unor activităţi/lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe se poate asigura din fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene, astfel:

 • 60% din fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene şi din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
 • 40% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite, precum şi din fondul de reparaţii al asociaţiilor de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite. Aici, trebuie făcută o precizare: cota de contribuţie proprie a autorităţilor administraţiei publice locale se stabileşte în limita unei cote de maximum 30% din valoarea activităţilor/lucrărilor, astfel că asociaţia de proprietari contribuie cu o cotă ce nu poate fi mai mică de 10% din valoarea activităţilor/lucrărilor.

Pentru a putea accede la acest program de finanţare, hotărârile asociaţiei de proprietari de a mandata autoritatea publică locală în vederea realizării activităţilor/lucrărilor de intervenţie, precum şi cu privire la cota contribuţiei fiecărui proprietar la fondul de reparaţii trebuie luate cu votul majorităţii membrilor asociaţiei de proprietari.

Fonduri avansate de primărie pentru asociaţia de proprietari. Autorităţile administraţiei publice locale pot asigura, la cererea de finanţare depusă de către asociaţiile de proprietari, în baza hotărârii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, şi în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, finanţarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei de contribuţie ce revine proprietarilor – respectiv asociaţiei de proprietari –, cu recuperarea sumelor în condiţiile la care ne vom referi mai jos.

Sumele avansate de către autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari se recuperează din fondul de reparaţii constituit în acest sens, pe durata executării lucrărilor de intervenţie, în baza situaţiilor de lucrări.

În cazul în care aceste sume nu au fost integral recuperate din fondul de reparaţii până la recepţia la terminarea lucrărilor, recuperarea sumelor rămase se realizează prin taxa de reabilitare termică, stabilită prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.

Finanţarea de către primărie a cotei ce revine asociaţiei de proprietari. O altă excepţie de la regula generală prevede că autorităţile administraţiei publice locale pot asigura, la cererea de finanţare depusă de către asociaţiile de proprietari, în baza hotărârii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, şi în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, finanţarea cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiei de proprietari, care nu poate fi mai mică de 10%, pentru activităţile/lucrările făcute cu fonduri structurale. cu recuperarea sumelor în condiţiile de mai jos.

Recuperarea avansurilor şi taxa de reabilitare termică

Sumele avansate de către autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari se recuperează din fondul de reparaţii sau prin taxa de reabilitare termică, stabilită prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.

Taxa de reabilitare termică se fundamentează în funcţie de sumele avansate de către autorităţile locale pentru asigurarea cotei de contribuţie aferente proprietarilor, în raport cu cotele-părţi indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăţi individuale.

Durata şi modalitatea în care pot fi recuperate, prin intermediul taxei, sumele avansate se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, neputând depăşi 10 ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor.

Taxa pentru reabilitare termică se urmăreşte şi se execută în condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Scutiri

Sumele avansate de autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a asociaţiilor de proprietari sunt considerate cheltuieli de natură socială şi nu se recuperează de la următoarele categorii de proprietari, persoane fizice:

 • persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreţinere;
 • persoane singure/familii care, în ultimele 3 luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administraţiei publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sub câştigul salarial mediu net pe economie;
 • veterani de război şi soţi/soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ai/ale acestora;
 • pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt sub câştigul salarial mediu net pe economie.

Dacă, pe parcurs, aţi vândut apartamentul

Potrivit articolul 14 din ordonanţă, sumele avansate în condiţiile legii de către autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari pentru executarea lucrărilor de intervenţie la blocurile de locuinţe, nerecuperate la data înstrăinării sub orice formă a apartamentelor, se recuperează de la noul proprietar.

Ai nevoie de OUG nr. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

7 COMENTARII

 1. Buna ziua, am citit cu interes articolul si am o intrebare: legea este inca de actualitate in forma actuala sau a suderit modificari ulterioare? Va intreb , intrucat in septembrie 2016 a inxepur reabilirarea termica a blocului in care licuiesc si vreau sa stiu daca eu avand calitatea de pensionat sunt scutita de la orice plata. Va multumesc anticipat pentru raspuns

 2. Buna ziua.de curand am strans actele cu acordul tuturor din bloc sa facem izolarea blocului prin fondurile europene.au facut proiectul,s-a afalt suma.suntem 45 de apartamente.acum trebuie sa venim si noi cu o anumita suna,apartamentele cu 3 cam trebuie sa dea 777 lei,cu 2 camere 560 lei in urmatorii 5 ani.doar ca acum cand trebuie sa facem acordul,mai mult de jumatate de bloc nu mai vrea.nu vor sa dea bani.ce putem sa facem? Va multumesc!

  • Costul de 55 euro/mp este prevazut in standardul de cost privind reabilitarea termica a blocurilor de locuinte si cuprinde atat termosistemul pentru izolarea fatadei, terasei si planseului peste subsol cat si tamplaria PVC.

 3. Bună ziua,
  Mulțumim pentru articol. As avea o întrebare, am citit articolul 14 din Ordonanta dar nu am putut identifica pasajul în care este stipulat faptul ca datoriile sunt preluate în momentul vânzării de noul proprietar. Ma puteți ajuta? Mulțumesc!

 4. Buna ziua!Prin amabilitatea dumneavoastra, as dori sa aflu raspunsul corect la intrebarea urmatoare-Ce se intampla daca eu ca proprietar intr-un bl. de locuinte din SECT. 6,NU SEMNEZ TABELUL PENTRU REABILIAREA BLOCULUI,PENTRU MOTIVUL CA , IN ANUL 2010 , IMPREUNA SI CU ALTI PROPIETARI( DORITORI LA ACEA VREME) NE-AM IZOLAT APARTAMENTELE -EXTERIOR, CU NISTE ALPINISTI(CATARATORI)?CARE AR FI URMARILE , IN CAZUL IN CARE ASOCIATIA AR REUSI SA DEPUNA SI SA PRIMEASCA ACORDUL PENTRU INCEPEREA LUCRARILOR DE REABILITARE? MENTIONEZ CA AU MAI INCERCAT SI IN ANUL 2012, DAR DOSARUL A FOST RESPINS.Va multumesc anticipat!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here