18 August, 2017

Anularea veniturilor şi cheltuielilor în concepţia modificării Codului fiscal

Întrebare: Bună ziua. Cum voi proceda în situaţia unui contract încheiat în decembrie 2012 şi anulat de comun acord, printr-un act scris, în ianuarie 2013? Cum se vor califica din punct de vedere al impozitului pe profit cheltuielile/veniturile cu penalităţile care decurg din acest contract? Mulţumesc. (Ion I, Bacău)

Răspuns:

Începând cu noiembrie 2012, regulile sunt stabilite clar prin Codul fiscal. Astfel, în Monitorul Oficial nr. 753 din 8 noiembrie 2012 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1071/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

Prin modificările legislative introduse de acest act normativ, veniturile şi cheltuielile reprezentând dobânzile/penalităţile/daunele-interese contractuale anulate prin convenţii încheiate între părţile contractante sunt venituri impozabile, respectiv cheltuieli deductibile, în anul fiscal în care se înregistrează anularea acestora, în condiţiile în care dobânzile/penalităţile/daunele-interese stabilite în cadrul contractelor economice iniţiale au reprezentat cheltuieli deductibile, respectiv venituri impozabile, pe măsura înregistrării lor.

Anterior acestei modificări se ajusta profitul impozabil al perioadei fiscale în care se înregistraseră iniţial veniturile şi cheltuielile. Modificarea introdusă de legiuitor prin  Hotărârea Guvernului nr. 1071/2012 se aplică începând cu 8 noiembrie 2012.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu