Modificările, aduse prin ordin al Preşedintelului ANAF, se referă la procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, aprobată prin OPANAF nr. 2.012/2016Mai jos găsiţi principalele modificări aduse prin recentul OPANAF nr. 2899/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 802/2017. 

Prin acest ordin sunt puse în aplicare dispoziţii din reglementări recente care au adus modificări în materie la Codul fiscal:

Risc fiscal ridicat. Prin Legea nr. 177/2017 privind aprobarea OUG nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal au fost aduse modificări şi prevederilor privind situaţiile de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

Astfel, potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, organele fiscale anulează înregistrarea în scopuri de TVA, dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în România (înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supusă înmatriculării la registrul comerţului), prezintă risc fiscal ridicat. Aşa cum se arată în Referatul de aprobare a ordinului semnalat, anterior acestei modificări, organele fiscale anulau înregistrarea în scopuri de TVA dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în România, nu justifica intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică.

Registrul operatorilor intracomunitari. Prin OUG nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal au fost abrogate prevederile art. 329 din Codul fiscal, referitoare la Registrul operatorilor intracomunitari.

Inactivitate temporară. Tot prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016  a fost eliminată, dintre situaţiile în care organele fiscale anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA, situaţia în care persoana impozabilă se află în stare de inactivitate temporară înscrisă la registrul comerţului. 

Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA

Prevăzută în Anexa nr. 1 la OPANAF nr. 2012/2016, Procedura a suferit următoarele modificări:

• A dispărut situaţia care avea în vedere anularea înregistrării în scopuri TVA a persoanelor impozabile aflate în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului.

• După anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în situaţiile prevăzute la pct. 6.1 lit. b), d)-f) şi h), compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată şi aplică, potrivit reglementărilor legale în vigoare, procedura de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în cazul persoanelor impozabile care figurează în acest registru la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

• A fost abrogată secţiunea privitoare la anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, aflate în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului.

• Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul art. 316 alin. (11) lit. d) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile, altele decât cele declarate inactive, dacă nu au depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic.

Îndreptarea erorilor: a) dacă, la data constatării erorii, persoana impozabilă înregistrată, din eroare, în scopuri de TVA este înscrisă în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, compartimentul de specialitate aplică procedura de radiere, din oficiu, din acest registru ca urmare a îndreptării erorii; b) dacă, la data radierii, din eroare, a înregistrării în scopuri de TVA, persoana impozabilă era înscrisă în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, compartimentul de specialitate înregistrează persoana impozabilă, din oficiu, în acest registru ca urmare a îndreptării erorii. 

Formulare modificate

Prin OPANAF nr. 2899/2017 au fost înlocuite, totodată, următoarele formulare de decizie:

• privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (10)/art. 317 alin. (4) din privind Codul fiscal;

În cazul în care o persoană – inclusiv dacă  aceasta efectuează achiziţi intracomunitare sau pentru servicii –este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA şi nu solicită înregistrarea, organele fiscale competente înregistrează persoana respectivă din oficiu.

• privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (11)/art. 317 alin. (9) sau alin. (11) din Codul fiscal;

Anularea din oficiu pentru inactivitate, probleme de cazier, nedepunerea decontului de taxă etc.

• pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here