Ordinul nr. 906/2023 privind aprobarea Procedurii pentru anularea obligaţiilor fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligaţii fiscale, cuprinse în lista întocmită şi transmisă de către structura de control, precum şi modalităţile de restituire a acestora este în vigoare de la 28 iunie 2023. 

Prin prezentul ordin se aprobă:

a) Procedura privind întocmirea şi transmiterea de către structura de control fiscal a listei cu obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligaţii fiscale;

b) Procedura pentru anularea obligaţiilor fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligaţii fiscale, precum şi modalităţile de restituire a acestora;

c) modelul formularului „Decizie de anulare a obligaţiilor fiscale prevăzute de Legea nr. 43/2023„;

d) modelul formularului „Cerere de anulare a obligaţiilor fiscale prevăzute de Legea nr. 43/2023„;

e) modelul formularului „Decizia de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor fiscale prevăzute de Legea nr. 43/2023;

f) modelul formularului „Cerere Cerere  de restituire a obligaţiilor fiscale prevăzute de Legea nr. 43/2023„.

Amintim că, potrivit dispozițiilor alin. (7) din Legea nr. 43/2023, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, se aprobă prin ordin al președintelui ANAF, procedura de aplicare a acestei legi. În acest context, în vederea punerii în aplicare a acestor dispoziții legale, au fost elaborate de către direcțiile de specialitate din cadrul instituției proceduri care vizează modalitatea de identificare a contribuabililor, a obligațiilor fiscale de natura celor care pot face obiectul anulării, modalitatea de anulare a acestor obligații fiscale, precum și modalitățile de restituire a sumelor prevăzute de Legea nr. 43/2023.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here