OpANAF nr. 393 din 2021 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicat în Monitorul oficial nr. 0286 din 22 martie 2021.

Actul normativ analizat se adresează contribuabililor înregistrați în scopuri de TVA ce înregistrează un risc fiscal pentru care autoritatea fiscală poate anula din oficiu codul de înregistrare fiscală, respectiv se adresează acelor contribuabili ce au codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat din oficiu din cauza riscului fiscal și doresc să se reînregistreze în scopuri de TVA.

Aceeași procedură se utilizează și în situația în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din cauza faptului că respectiva persoană impozabilă nu a putut justifica intenția și capacitatea de a desfășura activități în sfera TVA.

Criteriile de risc avute în vedere la determinarea riscului fiscal sunt enumerate prin anexele nr. 5 și nr. 6 la normele de aplicare a Codului fiscal adoptate prin HG nr. 1/2016 cu modificări pe care le amintim descrise succint:

 1. Modul de deținere al sediului social – proprietate, închiriere, la sediul profesional al avocatului, etc;
 2. Insolvență, faliment la alte societăți – administratorii și asociații ce dețin mai mult de 25% au participații la alte societăți cu insolvență sau faliment în ultimii 5 ani, iar societatea înregistrează obligații fiscale restante;
 3. Inactivitate fiscală – administratorul sau asociații ce dețin mai mult de 25% au sau au avut participații la o altă persoană inactivă fiscal și nereactivată în ultimii 5 ani;
 4. Inactivitate temporară la Registrul Comerțului;
 5. Respingerea/anularea în scopuri de TVA la alte activități afiliate în ultimii 5 ani;
 6. Obligații fiscale restante – administratorul sau asociații ce dețin mai mult de 25% sau obligații fiscale restante ce depășesc 50.000 lei;
 7. Administratorii sau asociații ce dețin mai mult de 25% înregistrează contravenții sau infracțiuni în cazierul fiscal;
 8. Alte criterii legate de veniturile administratorilor, activitatea desfășurată, salariați, modul de deținere a contabilității, neconcordanțe în declarațiile fiscale, etc.

Actul normativ analizat astăzi stabilește că la fiecare dintre aceste criterii se acordă un punctaj negativ, iar când se determină punctajul final se adaugă 100 de puncte.

Criteriul prin care un contribuabil depășește analiza de risc este realizarea unui punctaj de minim 51 de puncte.

Astfel, ținând cont de aceste criterii de risc au fost adoptate două proceduri:

 1. Procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA;
 2. Procedura de reînregistrare în scopuri de TVA.

Desigur, procedurile sunt puse de acord cu alte prevederi în domeniul fiscal, cum ar fi:

 • Consultarea contribuabilului și posibilitatea estimării unui punct de vedere – exercitarea dreptului de a fi ascultat;
 • Posibilitatea aplicării procedurii contestației actului administrativ-fiscal;
 • Procedura de comunicare a actului administrativ-fiscal.

Am observat și o solicitare mai explicită când autoritatea fiscală ia o decizie fie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, fie de aprobare. Potrivit actului normativ analizat, aceste decizii de aprobare sau de anulare trebuie să cuprindă în mod concret motivele de fapt și de drept care au stat la baza respectivei decizii.

 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here