O lege derogatorie de la Codul fiscal urmează să instituie, de la 1 ianuarie 2017, impozitare specifică şi diferenţiată pentru activităţi din domeniul hotelier, restaurante şi catering. Reglementarea se vrea a fi reparatorie faţă de nemulţumirile, exprimate în vară, de  micii întreprinzători din domeniu, legat de impozitarea propusă în prima variantă a legii, propusă spre promulgare şi întoarsă la Parlament.

Legea nr. 170/2016 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 812/2016. 

Categorii incluse

Legea reglementează impozitul specific pentru persoanele juridice române care care au înscrise ca activităţi principale sau secundare din domeniu, astfel cum au fost grupate în cele trei categorii din anexele la reglementare, după modul de calculare a impozitului specific pe unitate, corespunzător codurilor CAEN:

1. – 5610 “Restaurante”, 5621 “Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 “Alte servicii de alimentaţie n.c.a.” ;

2. – 5630 “Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”;

3. – 5510 “Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, 5520 “Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 “Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 “Alte servicii de cazare”. 

Ce principii de calcul sunt adoptate?

Formulele de calcul al impozitului specific anual prevăd:

  • variabile în funcţie de rangul localităţii şi suprafaţa utilă comercială/de servire/de desfăşurare a activităţii;
  • un coeficient de sezonalitate şi de ajustare pentru spaţiu tehnic unitate-locaţie de desfăşurare a activităţilor.

Pentru activităţile aflate în ultima din cele trei categorii, valoarea impozitului standard luată în calcul la formula de stabilire a impozitului este cea corespunzătoare categoriei şi/sau tipului de structură de primire turistică menţionate în certificatul de clasificare. 

Reguli privind impozitarea

În situaţia în care, în cursul unui an, au apărut modificări cu privire la îndeplinirea condiţiilor care au stat la baza eliberării certificatului de clasificare sau la numărul locurilor de cazare, contribuabilii calculează impozitul specific, în mod corespunzător, începând cu semestrul următor acestor modificări.

Declararea şi plata impozitului specific se efectuează semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare. Suma de plată reprezintă o jumătate din impozitul specific anual. Dacă, însă, contribuabilii care încetează să existe în cursul anului vor declara şi plăti impozitul specific până la data încheierii perioadei impozabile, luând în calcul, dacă este cazul, şi impozitul specific declarat şi plătit în semestrele anterioare.

Contribuabilii care au fost plătitori de impozit specific în anul precedent şi nu mai îndeplinesc condiţiile derogatorii, în anul următor, aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Codul fiscal. 

Alte reglementări prevăzute de lege

Din reglementarea prezentată, mai semnalăm dispoziţiile privitoare la:

  • reguli pentru perioada de inactivitate, încetarea activităţii şi alte situaţii;
  • declararea şi plata impozitului specific unor activităţi;
  • pierderi fiscale;
  • calculul, declararea şi plata impozitului specific datorat pentru alte activităţi;
  • termenele de declarare a menţiunilor; 
  • amortizare, impozitul pe dividende şi registrul de evidenţă fiscală.

Şi încă două menţiuni de reţinut: în următoarele trei luni trebuie să fie elaborate normele metodologice de aplicare, iar nivelul impozitului specific anual prevăzut în anexele la lege poate fi actualizat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. 

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here