Semnalăm, aici, modificările aduse prin ordonanţă de urgenţă la O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară.

Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2014, la care ne referim, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 949/2014, din data de 23 decembrie a anului trecut, iar dispoziţiile pe care le semnalăm mai jos au ca termen de intrare în vigoare 10 zile de la data publicării.

Exceptări de la aplicarea dispoziţiilor O.G. nr. 26/2013

Prin modificările aduse, intră în categoria operatorilor economici exceptaţi prin legi speciale şi cei la care unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OUG nr. 88/2014 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

opeconimici

Sursa foto:Lege5.ro

Cum se calculează câştigul mediu brut lunar pe salariat?

Dacă, în forma anterioară a ordonanţei, câştigul mediu brut lunar pe salariat era definit numai ca reprezentând raportul dintre cheltuielile de natură salarială şi numărul mediu de salariaţi/numărul de luni aferente, prin completările recente se prevede că din cheltuielile de natură salarială se deduc:

  • cheltuielile reprezentând participarea salariaţilor la profitul anului precedent prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
  • cheltuielile cu deductibilitate limitată  efectuate pentru salariaţi de natura şi în limita prevăzută la art. 21 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal.

Cum se aprobă BVC-urile?

La modalităţile de aprobare, prevăzute în O.G. nr. 26/2013, se adaugă şi posibilitatea aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli prin hotărâre a Adunării generale a acţionarilor, în cazul în care mai multe unităţi administrativ-teritoriale au participaţii la capitalul social al operatorilor economici şi au delegat atribuţiile unor asociaţii pentru reprezentarea intereselor lor potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, şi ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006, republicată.

BVC se aprobă prin hotărâre a Adunării generale a acţionarilor sau, după caz, a Consiliului de administraţie pentru operatorii economici la care statul, unităţile administrativ-teritoriale sau persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. c) din ordonanţă deţin, individual, direct sau indirect, numai o participaţie minoritară.

În sfârşit, tot în acest domeniu mai semnalăm completarea care priveşte operatorii economici cărora li s-a ridicat dreptul de administrare în procedura insolvenţei, potrivit prevederilor legale în vigoare la momentul declanşării procedurii: aceştia nu au obligaţia aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli conform prevederilor generale stabilite prin ordonanţă. 

Cum se stabileşte creşterea câştigului mediu brut lunar pe salariat?

Prin modificările aduse, în ce priveşte fundamentarea BVC-urilor, creşterea câştigului mediu brut lunar pe salariat se stabileşte procentual din indicele de creştere a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz. Limita procentuală maximă a creşterii câştigului mediu brut pe salariat se stabileşte prin legea anuală a bugetului de stat.

Reamintim, în forma anterioară ordonanţa prevedea că această creştere nu poate depăşi 60% din indicele de creştere a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz.

Sunt exceptaţi de la aplicarea acestei noi reguli de stabilire operatorii economici care înregistrează creşteri ale câştigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, numai pentru personalul care intră sub incidenţa reglementărilor referitoare la această majorare.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here