Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor vrea să amendeze firmele la cifra de afaceri și chiar să le poată închide, dacă acestea nu respectă normele privind protecția consumatorilor. Autoritatea a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de guvern care modifică 5 acte legislative curente, referitoare la drepturile consumatorilor, dar și la contractele de credit pentru locuințe.

Amenzile propuse sunt calculate la cifra de afaceri și vor fi aplicate inclusiv pentru etichetele greșite, care conțin descrierea produselor, pentru perioada de garanție, depozitarea în spații necorespunzătoare, sau pentru folosirea de practici înșelătoare, cum sunt perioadele de reduceri. Argumentele autorității țin de aplicarea sancțiunilor actuale, deoarece operatorii economici “nu sunt descurajați în a continua să eludeze prevederile legale și mai grav, cu repercursiuni asupra consumatorilor”, conform notei de fundamentare a proiectului. 

Inspectorii ANPC vor putea face verificări fără să își decline identitatea. 

Art. 71 – Personalul din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor are competența de a achiziționa bunuri sau servicii în scopuri de testare, dacă este necesar, sub o identitate falsă, inclusiv de a le inspecta, studia, dezasambla în scopul de a detecta încălcări sancționate prin Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și de a obține mijloace de probă. 

Art. 51. (1) Împiedicarea, sub orice formă, a organelor administrației publice însărcinate cu protecția consumatorilor de a exercita atribuțiile de serviciu referitoare la prevenirea şi combaterea faptelor care pot afecta viața, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora constituie contravenție şi se sancționează cu amendă de până la 4% din cifra de afaceri.

(2) Nerespectarea dispozițiilor legale privind protecția consumatorilor care, potrivit art. 50, constituie contravenție, dacă fapta a avut ca urmare vătămarea sănătății sau a integrității corporale a uneia sau mai multor persoane, se sancționează cu amendă contravențională de până la 4% din cifra de afaceri.

(3) Nerespectarea dispozițiilor legale privind protecția consumatorilor care, potrivit art. 50, constituie contravenție, dacă fapta a avut ca urmare afectarea gravă şi în mod repetat a intereselor economice ale unuia sau mai multor consumatori, se sancționează cu amendă contravențională de până la 4% din cifra de afaceri.

(4) În cazul aplicării sancțiunii amenzii pentru săvârșirea faptei prevăzute la alin. (2) va propune şi închiderea definitivă a unității, putând fi dispusă aceeași măsură pentru săvârșirea faptei prevăzute la alin. (3).

(5) Contravenienții sunt obligați să suporte, potrivit prevederilor legale în vigoare, şi cheltuielile efectuate de terţi, persoane fizice sau juridice, în vederea vindecării persoanelor vătămate în calitatea lor de consumatori.

(6) Săvârşirea repetată a uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 50 se sancţionează cu amendă contravenţională de până la 4% din cifra de afaceri.

(7) Neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse în termenele şi condiţiile prevăzute în procesele-verbale de constatare a contravenţiei precum și ca urmare a rămânerii definitive a hotărârilor instanței de judecată, se sancţionează cu amendă contravenţională de până la 4% din cifra de afaceri.

(8) Măsurile dispuse prin procesele-verbale de constatare a contravenţiei se aplică la nivelul tuturor punctelor de lucru ale operatorului economic.

(9) Operatorii economici sancționați de organele autorităţilor publice prevăzute la art. 54 sunt obligaţi sa afişeze pe uşa de la intrarea principală în unitate pe o perioadă de 30 de zile o informare cu privire la  măsurile aplicate prin actele de control. 

Referitor la contractele de credit pentru bunurile imobile, amenzile sunt de 3% din cifra de afaceri pentru neinformarea corectă a clientului, înainte de semnarea contractului, cu privire la condițiile contractuale și eventuale clauze. Sancțiunea este de 4% din cifra de afaceri pentru agenții imobiliari care nu informează consumatorul asupra tuturor condițiilor.

În privința clauzelor considerate abuzive de o instanță, firmele vor fi obligate să modifice toate contractele.

Art. IV. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolul 13, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Instanţa, în cazul în care constată existenţa clauzelor abuzive în contract, obligă profesionistul să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum şi să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate în cadrul activităţii profesionale, fără a se ţine cont de numărul clauzei contractuale şi fără a mai avea posibilitatea inserării cuprinsului acestora în noile contracte pe care urmează să le utilizeze în cadrul activităţii profesionale. Instanţa va dispune și restituirea, în totalitate, către consumatori a sumelor percepute in temeiul unor clauze abuzive.” 

Neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse în termenele și condițiile prevăzute în procesele-verbale de constatare a contravenției precum și ca urmare a rămânerii definitive a hotărârilor instanței de judecată, se sancționează cu amendă contravențională de până la 4% din cifra de afaceri

Produsele reduse, indiferent de domeniu, vor trebui să poarte vizibil o etichetă cu data promoției. 

Art. 263 Orice anunț privind vânzările cu preț redus, preț promoțional, outlet,soldări, fără a fi limitative, trebuie să specifice obligatoriu data de debut şi data finalizării, precum şi sortimentul de mărfuri supus vânzării cu preț redus în cazul în care aceasta operațiune nu se referă la totalitatea produselor din  structura de vânzare.

Ai nevoie de Legea nr. 193/2000? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here