Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) reaminteşte faptul că angajatorii pot beneficia de o serie de subvenţii şi facilităţi pentru încadrarea în muncă a anumitor categorii de persoane.
Iată în ce situaţii sunt acordate subvenţiile şi facilităţile:

ANGAJAREA ABSOLVENŢILOR

Pentru încadrarea în muncă (pe durată nedeterminată) a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, angajatorii:
• vor fi scutiţi de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj (aferentă absolvenţilor încadraţi) pe o perioadă de 12 luni. Atenţie: Această scutire va fi eliminată începând cu data de 22 octombrie;
• vor primi în fiecare lună -pentru fiecare absolvent- timp de un an:
– o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă (ISR – acesta este de 500 de lei în prezent) în vigoare la data încadrării în muncă – pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;
– o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea ISR-ului în vigoare la data încadrării în muncă – pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;
– o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea ISR-ului în vigoare la data încadrării în muncă – pentru absolvenţii de învăţământ superior;
• vor primi lunar -pentru fiecare absolvent din rândul persoanelor cu handicap– sumele de mai sus pe o perioadă de 18 luni;
• vor primi un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate de pentru absolvenţii încadraţi dacă menţin raporturile de muncă/serviciu cu aceştia peste termenul de 18 luni (ajutorul financiar e acordat pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă/serviciu).

ANGAJAREA ŞOMERILOR CARE AU PESTE 45 DE ANI / A PĂRINŢILOR ŞOMERI

Pentru încadrarea în muncă a şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau a părinţilor şomeri care sunt unici susţinători ai familiilor monoparentale, angajatorii:
• vor fi scutiţi de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj (aferentă persoanelor încadrate din aceste categorii) pe o perioadă de 12 luni. Atenţie: Această scutire va fi eliminată începând cu data de 22 octombrie;
• vor primi lunar, pe această perioadă, pentru fiecare persoană angajată, o sumă egală cu valoarea ISR-ului în vigoare, angajatorii fiind obligaţi să menţină raporturile de muncă/serviciu cel puţin doi ani. Atenţie: Obigativitatea menţinerii raporturilor de muncă/serviciu va fi de cel puţin 18 luni începând cu data de 22 octombrie.

ANGAJAREA ŞOMERILOR APROPIAŢI DE VÂRSTA DE PENSIONARE

Pentru încadrarea în muncă a şomerilor care mai au trei ani până la ieşirea la pensie, angajatorii vor beneficia lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă egală cu valoarea ISR-ului în vigoare.
Atenţie: Începând cu data de 22 octombrie, de această facilitate vor beneficia angajatorii care angajează şomeri care mai au cinci ani până la îndeplinirea condiţiilor legale de pensionare.

ANGAJAREA ELEVILOR ŞI STUDENŢILOR PE PERIOADA VACANŢELOR

În cazul încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor aflaţi în vacanţe, angajatorii vor beneficia de un stimulent financiar lunar de 50% din valoarea ISR-ului pentru fiecare elev/student angajat în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată (perioadă egală sau mai mică decât durata vacanţei – cu normă întreagă) sau, după caz, cu timp parţial sau a unui contract de muncă temporară (numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei).
Atenţie: Stimulentul financiar se va putea acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pe perioada vacanţelor.

ANGAJAREA UCENICILOR

Pentru încheierea unui contract de ucenicie, angajatorul poate primi lunar (la cerere) o sumă egală cu 60% din valoarea ISR-ului asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocuparii forţei de muncă în vigoare, pentru acel ucenic, pe perioada derulării contractului.
Această sumă va fi dedusă de angajator din contribuţia care trebuie virată lunar în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj.

ANGAJAREA PERSOANELOR CU HANDICAP

Angajatorii care şi-au îndeplinit obligaţia de a încadra în muncă persoane cu handicap (în raport cu numărul de angajaţi), dar şi angajatorii care nu sunt obligaţi legal să facă acest lucru, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap şi le menţin raporturile de muncă/serviciu cel puţin doi ani vor beneficia de o sumă egală cu valoarea ISR-ului în vigoare.

ANGAJAREA TINERILOR ÎN BAZA CONTRACTELOR DE SOLIDARITATE

Angajatorii de inserţie care vor încadra în muncă tineri cu risc de marginalizare socială vor fi subvenţionaţi.

FACILITĂŢI

• Dacă vor încadra în muncă şomeri şi îi vor menţine în activitate pe o perioadă de cel puţin şase luni de la data angajării, suma contribuţiei datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj va fi redusă.
• Vor primi o sumă de 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională organizate pentru un număr de cel mult 20% din personalul propriu angajat.

CREDITE ÎN CONDIŢII AVANTAJOASE PENTRU CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCĂ

Aceste credite, dar şi fondurile nerambursabile vor fi acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj (cu respectarea reglementărilor referitoare la ajutorul de minimis).
Sursa: ANOFM

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua,
    Ca persoana cu handicap care a deschis o microintreprindere si angajeaza o persoana peste 45 de ani care a mai fost angajata la firma in perioada de proba dar a fost concediata datorita faptului ca nu avea calificare potprimi acele indemnizatii? Mentionez ca eu sunt pers cu handicap si sunt deja angajata ca administrator si cealalta persoana este somer dar a fost angajata in firma pe perioada de proba.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here