Comisia de muncă a Camerei Deputaților a dat raport de admitere proiectului de lege care prevede acordarea de zile libere plătite din fondurile proprii unuia dintre părinți dacă școlile se închid din cauza unor ”situații extreme”. Inițiativa legislativă a stârnit controverse, deoarece sumele vor fi suportate de angajatori, indifferent că sunt instituții de stat sau firme private, iar guvernul va achita doar procentul de 2,25% pe care angajatorii trebuie să-l plătească pentru salariul fiecărui angajat.

Proiectul fusese adoptat în vara anului trecut de Senat, dar se locase în comisiile de specialitate din Camera Deputaților. Zilele acestea, odată cu deciziile privind închiderea școlilor în perioada 11-22 martie, pentru a preveni răspândirea noului coronavirus, proiectul a fost pus de urgență pe ordinea de zi a plenului, pentru data de 12 martie.

Noul act normativ prevede că perioada pentru care părinții pot sta acasă cu copii este egală cu perioada pentru care școlile sunt închise, prevederile fiind valabile în cazul familiilor cu copii până în 12 ani sau, dacă este vorba de copii cu dizabilități, până la vârsta de 18 ani, copiii trebuind să fie înregistraţi în cadrul unei unități de învățământ.

Art.1.- (1) Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

(3) Persoanele prevăzute la alin.(1) au dreptul la zile libere plătite, pe toată perioada în care autorităţile competente decid închiderea unităţilor de învăţământ respective.

Zilele libere se acordă doar unuia dintre părinți, sau tutorelui legal, la cerere.

Art.2.-(1) Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinţi sau a tutorelui legal.

(2) Cererea va fi însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că nu a solicitat la locul său de muncă zile libere cuvenite potrivit prezentei legi, cu excepţia familiilor monoparentale sau a tutorelui legal, depusă la angajator de către părintele/tutorele legal care va supraveghea copilul în perioada menţionată.

(3) În cazul în care în urma unor verificări se constată că ambii părinţi au solicitat simultan zile libere, aceştia nu vor mai avea dreptul de a mai beneficia ulterior de prevederile prezentei legi.”

Art.3.- În cazul familiilor cu mai mulţi copii, care se încadrează în prevederile art.1, zilele libere se acordă unuia dintre părinţi, respectiv tutorelui legal.

Proiectul prevede ca sumele acordate părinților să fie suportate de angajatori, obligatoriu.

Art. 4 – Indemnizatia pentru fiecare zi liberă se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este egală cu salariul corespunzător unei zile lucrătoare.

Prevederile prezentei legi se aplică tuturor angajaților din mediul public şi privat.

După adoptarea în Parlament, noua lege va fi trimisă spre promulgare președintelui țării.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here